Ngày 5/10, ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã thành lập đoàn thanh tra tình hình thu, chi tại các cơ sở giáo dục để chấn chỉnh tình trạng lạm thu xảy ra vào đầu năm học 2022 -2023.

Trước đó, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi đã có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, TP và các đơn vị trực thuộc Sở để hướng dẫn thực hiện các khoản thu tại các cơ sở giáo dục công lập trong tỉnh năm học 2022 - 2023.

Sở GD&ĐT đề nghị các huyện, thị xã, TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cùng vào cuộc thực hiện đồng bộ để thực hiện nghiêm các quy định về khoản thu đầu năm học.

Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ, viện trợ. Ban Đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản ngoài quy định.

Tất cả các khoản thu trong nhà trường (trừ kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh) do hiệu trưởng quản lý và chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền. Các khoản thu phải thông qua kế toán để hạch toán riêng từng khoản thu, ghi chép vào sổ sách.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ sở giáo dục hoàn trả số tiền đã thu hoặc Ban Đại diện cha mẹ học sinh tổ chức thu của phụ huynh để mua sắm tivi, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học… nhưng chưa được cấp thẩm quyền thống nhất chủ trương.

Đồng thời, đề nghị UBND các địa phương rà soát nhu cầu bức thiết việc trang bị thiết bị dạy học đối với các lớp thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và các lớp chuẩn bị cho thay sách nhưng địa phương chưa trang bị do không có kinh phí trong năm 2022 và các năm trước.

UBND các cấp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm.

Trước đó, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Quảng Phú 2, TP Quảng Ngãi, bức xúc phản ánh về hàng loạt khoản thu bất hợp lý vào đầu năm học ở trường này. Sau đó, Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi đã lập đoàn kiểm tra và xác định Trường Tiểu học Quảng Phú 2 đã thu một số khoản chưa đúng quy định.

N. Phó - L. Bằng