Đoàn kiểm tra do ông Đoàn Khắc Trung - Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Bộ GTVT làm Trưởng đoàn.

Thời hạn kiểm tra 10 ngày làm việc, kể từ ngày triển khai quyết định kiểm tra tại đơn vị.

Mục đích kiểm tra các vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án; rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo lãnh đạo bộ giao các cơ quan liên quan đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tham mưu có báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện, giải ngân dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Lê Văn Doãn - Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT đề nghị Ban Quản lý dự án 7 chấp hành nghiêm túc quyết định kiểm tra, phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra theo quy định.

Tại buổi công bố quyết định kiểm tra, Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng chỉ đạo đoàn kiểm tra thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm theo kế hoạch kiểm tra được phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan để làm rõ các vướng mắc, khó khăn làm ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Ban Quản lý dự án 7, trong quá trình làm việc không ảnh hưởng đến công việc của đơn vị.

​TQ