Hôm nay (21/7), Công ty TNHH Larissa Pharma đã bị Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế Dương Xuân An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất hoặc báo cáo theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về dược theo quy định của pháp luật đối với thuốc Fipmoxo (Moxifloxacin 25mg/5m), thuốc Fipharle-D (Levofloxacin 25mg/5ml) thuộc Danh mục Thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực được quy định tại Phụ lục VII của Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Hành vi trên là vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 55 và Khoản 4 Điều 55 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Chưa hết, đơn vị báo cáo không chính xác các yếu tố hình thành giá thuốc Fipharle-D theo quy định của pháp luật.

Hành vi trên là vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 66 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Với các hành vi này, đơn vị bị phạt tiền 86 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Công ty TNHH Larissa Pharma thực hiện nghiêm túc các quy định về xuất nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc; rà soát các sản phẩm hiện đang nhập khẩu, kinh doanh, thực hiện kê khai lại giá bán thuốc thuốc, thực hiện bán thuốc có giá bán thực tế phù hợp với giá thành sản phẩm đã kê khai, kê khai lại theo quy định.


Bình Minh