Báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có yếu tố khách quan bất lợi như dịch bệnh COVID-19 kéo dài 2 năm đã phần nào gây ảnh hưởng đến sức khỏe của đoàn viên, nhưng với tinh thần quyết liệt thực hiện Nghịquyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ  Thanh tra Chính phủ (TTCP) lần thứ XXIII, đoàn viên Công đoàn Vụ Hợp tác quốc tế luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực tìm giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn Cơ quan TTCP, Chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm của TTCP, Công đoàn Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp, giúp lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của mỗi đoàn viên về vai trò trách nhiệm của từng công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, bên cạnh việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Cơ quan TTCP, Công đoàn TTCP, Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Vụ Hợp tác quốc tế luôn ý thức cao về nghĩa vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức Vụ Hợp tác quốc tế.

“Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công đoàn viên như đảm bảo việc nâng lương, nâng ngạch đúng hạn và những quyền lợi khác như bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được quan tâm. Mọi quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, công chức Vụ Hợp tác quốc tế luôn được tôn trọng và bảo vệ”, báo cáo nêu rõ.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: PA

Đáng lưu ý, các đoàn viên luôn có ý thức phấn đấu xây dựng để Công đoàn Vụ Hợp tác quốc tế giữ vững danh hiệu Công đoàn Bộ phận tiên tiến. Mỗi đoàn viên đều có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

BCH Công đoàn Vụ quan tâm vận động đoàn viên tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, quan tâm thăm hỏi, động viên tinh thần của đoàn viên trong Vụ khi gặp khó khăn trong cuộc sống; phát huy được vai trò trong hoạt động, bảo vệ quyền, lợi ích cho các đoàn viên; quan tâm chia sẻ tâm tư, tình cảm của các đoàn viên trong Vụ Hợp tác quốc tế.

Ngoài ra, BCH Công đoàn Vụ luôn quan tâm vận động đoàn viên, công chức ủng hộ các cuộc vận động đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo; đóng góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão, lũ do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; ủng hộ hoạt động các quỹ: Quỹ Phòng, chống COVID-19, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa…

Theo nhận định, trong những năm tới, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, tích cực, tình hình trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng thời khắc phục những thiếu sót hạn chế, BCH Công đoàn Vụ Hợp tác quốc tế cùng toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên trong Vụ Hợp tác quốc tế đoàn kết nhất trí, quyết tâm tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ cụ thể, nhiệm kỳ 2023 - 2028, BCH Công đoàn Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục nâng cao ý thức tự giác của đoàn viên trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức chính trị cho đoàn viên, công chức gắn với việc cụ thể hoá các tiêu chí thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức thanh tra: "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu - Liêm khiết".

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức.

Nâng cao chất lượng thời gian sinh hoạt công đoàn định kỳ, gắn với các buổi sinh hoạt vụ, sinh hoạt chi bộ; vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn Cơ quan TTCP phát động.

Đồng thời tiếp tục đề nghị tập thể lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế gắn việc xem xét chất lượng, kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, việc chấp hành kỷ cương, giờ giấc, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị với việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm để động viên công đoàn viên, công chức Vụ nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã tín nhiệm bầu BCH Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí.

Phương Anh