Trong đó cấp tỉnh đang triển khai thực hiện 3 đoàn thanh tra theo kế hoạch; cấp huyện thực hiện 12 đoàn thanh tra (2 đoàn đột xuất; 10 đoàn theo kế hoạch).

Một số đoàn thanh tra tiêu biểu như: Thanh tra tỉnh đang thực hiện đoàn thanh tra về việc rà soát kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận, xử lý sau thanh tra của bộ, ngành Trung ương, Kiểm toán Nhà nước và của Thanh tra tỉnh tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh.

TP Thủ Dầu Một đang thực hiện 4 đoàn thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và Trung tâm Y tế thành phố (đoàn đột xuất); thanh tra về tình hình quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với 4 đơn vị trên địa bàn TP; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN); thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trong công tác bồi thường, giải tỏa đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.

Huyện Bắc Tân Uyên đang thực hiện thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý trật tự xây dựng của Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ; Đoàn thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật và quản lý sử dụng quỹ đất do nhà nước quản lý của Chủ tịch UBND xã Thường Tân…

Đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC, trong kỳ, toàn ngành đã tiếp 223 lượt, 204 vụ công dân đến KN, TC, kiến nghị, phản ánh và 2 đoàn đông người (các hộ dân kiến nghị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan Dự án Công ty An Phú Hưng; các hộ dân Khu liên hợp Dịch vụ - Đô thị Bình Dương). Riêng Thanh tra tỉnh, đã tham gia tiếp định kỳ tại cấp tỉnh là 11 lượt với 9 vụ việc và 2 đoàn đông người.

Toàn tỉnh cũng đã nhận được 247 đơn thuộc thẩm quyền (gồm 97 đơn KN; 7 đơn TC; 143 đơn kiến nghị, phản ảnh); đã giải quyết 97 đơn; đang trong thời hạn giải quyết 150 đơn. Riêng Thanh tra tỉnh, thụ lý 41 đơn (38 đơn KN; 3 đơn TC)…

Chu Tuấn