Sau hơn một tháng học tập tại Trường Cán bộ Thanh tra, các học viên được học tập và nghiên cứu gồm nhiều chuyên đề liên quan đến kiến thức chung về công chức, công vụ như: Quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác của tổ trưởng tổ xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo; công tác của tổ trưởng tổ xác minh kê khai tài sản thu nhập; giám sát hoạt động đoàn thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, việc thực hiện kết luận thanh tra; kỹ năng xây dựng kế hoạch tiến hành một cuộc thanh; thực hành kỹ năng xây dựng kế hoạch tiến hành một cuộc thanh tra…

Kết thúc khoá học, 100% học viên đủ điều kiện được Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Căn cứ vào kết quả khoá học, 15 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác lớp đã được Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra khen tặng.

Phát biểu bế giảng khoá học, TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng chúc mừng các học viên đã hoàn thành khoá học, đồng thời gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh, thành đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đã phối hợp chặt chẽ cùng nhà trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo được giao.

Phó Hiệu trưởng đề nghị các học viên khi về công tác tại đơn vị cần kết hợp thực tiễn, đối chiếu với nội dung học tập trên lớp để áp dụng ngay vào công việc nhằm đạt được kết quả, hiệu quả cao nhất.

Phương Anh