Từ 1/10/2018 đến 31/7/2019, Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo 799 thành phố đã ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố.

Các nghị quyết của Quốc hội và các chương trình của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác điều tra, xử lý tội phạm, công tác thi hành án, công tác phòng, chống oan sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự, trên địa bàn thành phố đều được thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao.

Công tác phòng, chống tham nhũng được thành phố triển khai toàn diện trên các mặt tuyên truyền, giáo dục; xây dựng thể chế, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; thực hiện công khai minh bạch trong các hoạt động.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác phòng ngừa và xử lý các sai phạm, tiêu cực.

Các vụ án tham nhũng đã được các cơ quan tố tụng tập trung điều tra, truy tố, đưa ra xét xử được quần chúng nhân dân đồng tình.

Tại cuộc làm việc, thành phố Hải Phòng kiến nghị một số nội dung với đoàn khảo sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội xem xét trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy để đảm bảo tính tương thích Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ban hành Luật Phòng, chống mại dâm thay thế Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm cho phù hợp với tình hình thực tiễn công tác hiện nay.

Bộ Công an xây dựng thông tư hướng dẫn về tiêu chí, trình tự thủ tục đưa người nghiện vào danh sách quản lý và đưa ra khỏi danh sách quản lý.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, sửa đổi Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH để đảm bảo cho các cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện tốt việc quản lý đối tượng, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự.

Tại cuộc làm việc, đoàn khảo sát đã nghe báo cáo và trao đổi tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án năm 2019 về việc chấp hành pháp luật tố tụng hình sự trong việc tạm đình chỉ điều tra, cụ thể với lãnh đạo Công an thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố và huyện An Dương.

Phát biểu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Pha  - trưởng đoàn khảo sát ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc làm viêc với đoàn khảo sát của thành phố, huyện An Dương, đã đáp ứng yêu cầu đề ra; trong quá trình trao đổi, thành phố đã thẳng thắn, chân thành với tinh thần cầu thị.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của thành phố Hải Phòng trong thời gian qua cùng với sự phát triển cũng đã kéo theo nhiều áp lực như về tăng dân số cơ học, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là vấn đề khiếu nại, tố cáo, vấn đề ma túy, tín dụng đen, gian lận thương mại, tội phạm công nghệ cao còn có những diễn biến phức tạp.

Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan chức năng thành phố đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng.

Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên, có nhiều văn bản sáng tạo, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước vào tình hình thực tiễn của Hải Phòng.

Công tác quản lý Nhà nước, thanh tra, kiểm tra được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; có sự chủ động tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, cơ quan báo chí.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Pha cảm ơn thành phố đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho đoàn khảo sát trong quá trình triển khai thực hiện từ tình hình thực tiễn của địa phương; đồng thời ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của thành phố và sẽ gửi đến các cơ quan chức năng của Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương xem xét.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đề nghị thành phố, các cơ quan tư pháp tiếp thu các ý kiến của đoàn và sớm có giải pháp khắc phục, chấn chỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến, tiếp thu những ý kiến của đoàn khảo sát đã đưa ra và sẽ hoàn thiện lại báo cáo gửi đoàn công tác.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng thông tin tới đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố trong thời gian qua.

Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp tốt với các cơ quan tư pháp của thành phố trong thực thi các nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng.

Để làm tốt các nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn khảo sát để quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo triển khai hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ thành phố Hải Phòng hoàn thành các nhiệm vụ, nhất là trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị.

Kim Thành