Từ những phong trào thi đua thiết thực

Chia sẻ về kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, ông Nguyễn Văn Chín, Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên - Cụm trưởng Cụm Thi đua số II cho biết, trong năm, thanh tra 9 tỉnh trong Cụm triển khai công tác thi đua đồng bộ trên tất cả các mặt công tác: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về thi đua khen thưởng, phát động các phong trào thi đua, tổ chức đăng ký thi đua. Bên cạnh đó, công tác thi đua bám sát chỉ tiêu cụ thể, rõ rệt hơn từ đó có tác dụng thiết thực, hiệu quả góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các đơn vị.

Ngay từ đầu năm 2018, thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng đã xây dựng kế hoạch phát động và thực hiện phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề chung: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả.

Ngoài ra, một số tỉnh có thêm chủ đề như Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng tổ chức thanh tra trong sạch vững mạnh”, hay Thanh tra tỉnh Hà Nam có phong trào “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác xây dựng lực lượng ngành tiếp tục được toàn Cụm quan tâm triển khai, thực hiện kiện toàn sắp xếp, cơ cấu các phòng, ban theo quy định, đặc biệt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua số II đáp ứng tốt về trình độ và thường xuyên được giáo dục bản lĩnh chính trị, tư tưởng, trung thực, liêm khiết trong thi hành công vụ, từ đó chất lượng cán bộ được nâng lên.

Quán triệt cán bộ, công chức người lao động ngành Thanh tra tham gia cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng đội ngũ công chức thanh tra "trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, liêm khiết". Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, duy trì và thực hiện nghiêm 5 điều kỷ luật của ngành Thanh tra, quy định về hoạt động của đoàn thanh tra, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra và quy chế văn hoá công sở. Tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi các luật, nghị định, thông tư khi được tham gia đóng góp ý kiến.

Nhiều cuộc thanh tra chất lượng, hiệu quả

Các cuộc thanh tra được tiến hành theo đúng chương trình, kế hoạch. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành hoạt động ngày càng có hiệu quả. Qua thanh tra phát hiện các vi phạm nhằm chấn chỉnh và xử lý kịp thời góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội của từng địa phương. Năm 2018, toàn Cụm đã triển khai 1.518 cuộc thanh tra và 965 cuộc kiểm tra tại 13.113 đơn vị, phát hiện hơn 383,7 tỷ đồng tiền vi phạm và 370.204,8m2 đất, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 115,7 tỷ đồng và 57.985,93 m2 đất.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thanh tra 9 tỉnh trong Cụm Thi đua số II quan tâm, triển khai thực hiện. Trong đó đã chủ động nắm bắt tình hình tích cực tham mưu giúp chủ tịch UBND các cấp, các địa phương làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay tại cơ sở và cơ bản giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, bức xúc, kéo dài, xử lý tốt các khiếu kiện đông người, góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương. Trong năm, Cụm đã tiếp 35.877 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận 27.620 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đến nay, đã giải quyết 2.664/3.099 đơn. Qua công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng và 3.180m2 đất, trả lại cho công dân hơn 2,4 tỷ đồng và 425m2 đất. Đồng thời chuyển cơ quan điều tra xem xét khởi tố 2 vụ việc, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 2 cá nhân, xử lý kỷ luật 1 tập thể và 5 cá nhân.

Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng được thanh tra 9 tỉnh trong Cụm Thi đua số II đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị trên địa bàn các tỉnh.

Nói về phương hướng, nhiệm vụ trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, ông Nguyễn Văn Chín, Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian tới, toàn Cụm sẽ tiếp tục quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; phát động phong trào thi đua, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua. Bên cạnh đó, tăng cường và nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tăng cường khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng theo lĩnh vực...

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thi đua năm 2019 vừa được tổ chức, các đại biểu đã tổ chức bình xét, suy tôn đề nghị Thanh tra Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho Thanh tra tỉnh Hưng Yên; Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen cho Thanh tra tỉnh Hà Nam và Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc.

Phương Anh