Trong một tuyên bố, cơ quan giám sát chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc cho biết, 3.144 quan chức khác ở cấp sở cũng bị xử phạt.

Năm ngoái, các cơ quan kiểm tra kỷ luật, giám sát trên cả nước đã tiếp nhận khoảng 3,45 triệu đơn khiếu nại, tố cáo; đồng thời xử lý khoảng 1,73 triệu bằng chứng liên quan đến nghi ngờ có hành vi sai trái.

Họ cũng đã đệ trình 626.000 trường hợp vi phạm kỷ luật để điều tra, trong đó có 87 công chức do Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quản lý, 3.456 công chức cấp sở và 61.000 cán bộ cấp xã.

Các nhà chức trách đã xử phạt 610.000 người, trong đó có 498.000 người bị kỷ luật về Đảng và 162.000 người bị xử phạt hành chính.

Bên cạnh đó, điều tra những người đưa và nhận hối lộ, 17.000 người đưa hối lộ bị điều tra và 3.389 trường hợp được chuyển tới cơ quan kiểm sát để truy tố.
Ngọc Anh