Ngày 23/2, Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp để đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 2; thảo luận, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2024.

Trong tháng 2/2024, BCĐ Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh đã tập trung quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực thuộc diện BCĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, đã chỉ đạo hoàn thành xét xử sơ thẩm 3/3 vụ án, thể hiện rõ tính nghiêm minh của pháp luật, được dư luận đồng tình.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, quyết liệt chỉ đạo thực hiện dứt điểm yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Thông báo số 530-TB/UBKTTW ngày 27/9/2023.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Công tác thanh tra được tăng cường, chú ý cả tiền kiểm và hậu kiểm, tập trung thanh tra những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham những tiêu cực.

Trong tháng 2/2024 đã triển khai 47 cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế - xã hội. Qua đó, đã thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 800 triệu đồng.

BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh cũng tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực; công tác giám định, định giá tài sản và công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

Trong kỳ báo cáo, cơ quan tiến hành tố tụng 2 cấp của tỉnh đã tiến hành thụ lý, kiểm tra, xác minh 6 tin báo về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực; khởi tố điều tra 19 vụ án/35 bị can về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực và đã thu hồi trên 829 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đánh giá, trong tháng 2, BCĐ tỉnh và các thành viên BCĐ đã chủ động tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tuy nhiên, công tác tự kiểm tra, tự giám sát, tự phát hiện, tự chấn chỉnh ở một số địa phương cấp huyện, cấp xã và sở, ngành vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu, trong tháng 3/2024, các cơ quan đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ công chức viên chức…

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiêm túc thực hiện dứt điểm các kiến nghị, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán; đề ra giải pháp khắc phục những sơ hở, bất cập trong thực hiện các cơ chế chính sách pháp luật, công tác quản lý đã được các cơ quan có thẩm quyền chỉ ra hoặc tự phát hiện thông qua công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; quyết liệt đôn đốc việc thực hiện kiến nghị tại các kết luận thanh tra, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực, tập trung vào những địa bàn dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Đặc biệt là phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý Nhà nước liên quan đến các hoạt động trên vịnh Hạ Long; hoạt động quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các khu di tích lịch sử, văn hóa, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh…

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, đặc biệt là trong công tác tổ chức cán bộ.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trên tinh thần bám sát 3 cơ chế phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Đồng thời, tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đề xuất Thường trực BCĐ tỉnh đưa các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện BCĐ Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Sớm đưa ra xét xử công khai vụ án “trốn thuế; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ” liên quan đến nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Trọng Tài