Thay mặt đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã công bố Quyết định số 889, kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26 ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra của Đoàn Kiểm tra 889 để thực hiện tốt nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao.

Qua công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện, ghi nhận, biểu dương những ưu điểm, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Ông Phan Đình Trạc yêu cầu thành viên đoàn kiểm tra phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra; bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra, tuân thủ đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

leftcenterrightdel
Đoàn Kiểm tra 889 của Bộ Chính trị do Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm Trưởng đoàn. Ảnh: N.H 

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tỉnh Bình Phước đã đạt được trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Ông đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản của Trung ương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an ninh kinh tế trong tình hình mới.

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép…

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh với tinh thần khẩn trương, kiên quyết, kiên trì; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn cũng là nội dung được Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị.

Ông còn đề nghị phát huy tốt vai trò của Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh; chủ động, tích cực, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã đến dâng hương Khu Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Căn cứ Tà Thiết).

Hương Giang