Cuộc kiểm tra lần này nhằm đánh giá thực trạng đội ngũ, chất lượng, hiệu quả công việc của lực lượng cảnh sát khu vực trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Lực lượng cảnh sát khu vực sẽ được tổ chức kiểm tra thông qua 02 hình thức: Thực hiện bài thi viết và xử lý tình huống trong thực tế.

Nội dung bài thi viết tập trung vào các nhóm vấn đề như: Nhận thức về pháp luật, nghiệp vụ chuyên ngành, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát khu vực liên quan đến công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Nội dung xử lý tình huống như: Nghiệp vụ, khả năng nắm bắt tình hình, giải quyết vụ việc về an ninh trật tự; quản lý cư trú, căn cước công dân; quản lý đối tượng; nghiệp vụ cơ bản; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; xây dựng phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; kết quả thực hiện công tác hồ sơ; thực hiện chế độ thông tin báo cáo của lực lượng cảnh sát khu vực và cán bộ thực hiện nhiệm vụ cảnh sát khu vực.

Kết quả kiểm tra sẽ đánh giá chính xác tình hình, thực trạng của đội ngũ cảnh sát khu vực. Đồng thời, kết quả kiểm tra là một trong những tiêu chí để đánh giá đúng năng lực, phẩm chất, tinh thần, trách nhiệm trong công tác của lực lượng này.

Thông qua kiểm tra, giúp Công an tỉnh nhìn nhận rõ những ưu điểm, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác của lực lượng cảnh sát khu vực. Từ đó tham mưu các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, tổ chức tập huấn, sắp xếp, bố trí đội ngũ phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác, tối ưu hóa các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong tình hình hiện nay.

leftcenterrightdel
Tổ công tác tiến hành kiểm tra hồ sơ của lực lượng cảnh sát khu vực Công an huyện Mai Sơn. Ảnh: Trần Thắng 

Trần Thắng