Trong 2 tháng triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm (từ ngày 14/7/2023 đến ngày 15/9/2023), Công an tỉnh Bình Thuận đã đạt được kết quả khá toàn diện, cơ bản đạt được các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể, đã điều tra, khám phá 164/202 vụ phạm tội về trật tự xã hội xảy ra trong kỳ (đạt tỷ lệ 81,2%). Trong đó, đã điều tra, khám phá 22/26 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng (đạt tỷ lệ 84,6%).

Kiểm tra, phát hiện 47 vụ/59 đối tượng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm (tăng 11 vụ so với thời gian trước cao điểm). Triệt phá 147 vụ/201 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma tuý (tăng 61 vụ/69 đối tượng so với thời gian trước cao điểm).

Phát hiện 129 vụ/128 đối tượng vi phạm về lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (tăng 89 vụ so với thời gian trước cao điểm).

Tổ chức kiểm tra 311 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh, trật tự, phát hiện và xử phạt 37 cơ sở vi phạm với số tiền 114 triệu đồng.

Vận động nhân dân giao nộp và thu 1 súng hơi, 8 súng tự chế, 2 công cụ hỗ trợ, 35 vũ khí thô sơ, 1 quả đạn cối, 5 viên đạn súng quân dụng. Phát hiện, xử lý 8 vụ/12 đối tượng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thu 1 súng hơi, 2 súng tự chế, 11 vũ khí thô sơ, 4 công cụ hỗ trợ và 99 viên đạn các loại.

Tiên Phong