Tuy nhiên, vẫn có một số khoản thu giảm sâu so với cùng kỳ như: thu tiền sử dụng đất bằng 51,5% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ bằng 55% so với cùng kỳ; thu thuế thu nhập cá nhân bằng 66,4% so với cùng kỳ.

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến một số khu vực thu có tốc độ giảm thu, đại diện Cục Thuế Long An cho rằng, 10 tháng năm 2023, nền kinh tế còn đối diện nhiều khó khăn, thách thức, giá nguyên vật liệu tăng cao, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, số lượng đơn đặt hàng và quy mô đơn hàng giảm, nhiều doanh nghiệp phải giải thể hoặc tạm dừng sản xuất do thiếu đơn hàng làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cùng với đó, mặt bằng lãi suất mặc dù đã giảm nhưng vẫn còn khó trong việc tiếp cận vốn tín dụng, khiến thị trường bất động sản chậm phục hồi.

Đáng chú ý, số thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản và lệ phí trước bạ nhà đất năm 2023 giảm so với năm 2022, do thay đổi về các chính sách tài chính, tín dụng làm cho thị trường bất động sản trải qua nhiều khó khăn, thách thức nên lượng giao dịch suy giảm.

Ngoài ra, việc triển khai các chính sách giảm thuế, gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp như: Giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng thuê đất trả tiền hàng năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2023; chính sách giảm thuế suất thuế GTGT; giảm lệ phí trước bạ; giảm phí, lệ phí... cũng ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

Anh Tuấn