Công văn được gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường TP, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, UBND TP báo cáo tình hình 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất khu đô thị Thủ Thiêm chưa nộp tiền do đã quá 180 ngày.

Theo Cục Thuế TP, tính đến ngày 7/7, đơn vị đã thu được 20% tiền đặt cọc và tiền cưỡng chế trích từ tài khoản ngân hàng của 2 doanh nghiệp trên.

Đối với Công ty Cổ phần Sheen Mega, tiền đặt cọc hơn 203,75 tỷ đồng tiền sử dụng đất theo chứng từ nộp HCM3668/226271621 ngày 11/1/2022 (do Trung tâm Phát triển Quỹ đất chuyển 20% tiền đặt cọc) và 40,45 triệu đồng trích từ tài khoản ngân hàng (cưỡng chế tài khoản).

Số tiền sử dụng đất còn nợ tính đến ngày 6/7 là hơn 3.892 tỷ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất còn nợ hơn 3.796 tỷ đồng và tiền chậm nộp hơn 96,1 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Dream Republic số tiền 115,6 tỷ đồng tiền sử dụng đất theo chứng từ nộp HCM3668/226271565 ngày 11/1/2022 (do Trung tâm Phát triển Quỹ đất chuyển 20% số tiền đặt cọc) và 820.916 triệu đồng trích từ tài khoản ngân hàng (cưỡng chế tài khoản).

Số tiền sử dụng đất còn nợ hơn 3.799 tỷ đồng. Trong đó tiền sử dụng đất còn nợ là 3.704 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 500 triệu đồng và tiền chậm nộp 94,5 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Dream Republic và Công ty Cổ phần Sheen Mega là 2 trong số 4 doanh nghiệp trúng đấu giá 4 lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm vào 10/12/2021.  

Công ty Cổ phần Dream Republic đã trúng đấu giá lô đất số 3 - 5 (diện tích 6.446m2) với giá 3.820 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Sheen Mega trúng đấu giá lô đất 3 - 8 (diện tích 8.500m2) với giá 4.000 tỷ đồng.

Ngày 6/7 vừa qua là thời hạn cuối để 2 đơn vị trên thực hiện nộp đầy đủ số tiền trúng đấu giá 2 lô trên.

Lãnh đạo Cục Thuế TP HCM cho biết, theo quy định của ngành Thuế, khi quá thời hạn thực hiện nghĩa vụ tài chính mà các doanh nghiệp trúng đấu giá không nộp tiền theo quy định thì sẽ bị mất số tiền cọc ban đầu nộp khi tham gia đấu giá.

Từ khi TP HCM tổ chức đấu giá bốn lô đất ở khu đô thị Thủ Thiêm (10/12/2021), đến nay, cả 4 doanh nghiệp trúng đấu giá đều không thực hiện theo hợp đồng mua đấu giá tài sản ban đầu.

Trước đó, ngày 10/12/2021, Trung tâm Bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp TP HCM tổ chức bán đấu giá thành công 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3, khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tại cuộc đấu giá, 2 doanh nghiệp khác là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) trúng đấu giá lô đất 3 - 12, diện tích 10.059,7m2 với giá 24.500 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Thương mại Bình Minh Bình Minh trúng lô đất 3 - 9, diện tích 5.009,1m2 với giá 5.026 tỷ đồng.

Sau khi trúng đấu giá, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt và Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Thương mại Bình Minh đã xin không thực hiện dự án. Hai doanh nghiệp còn lại qua nhiều lần chậm trễ trong các đợt thanh toán, vẫn thể hiện sự thiện chí trong việc tiếp tục thực hiện hợp đồng theo phương án đề xuất được phân kỳ trả tiền theo từng tháng, nhưng đến nay, Công ty Cổ phần Dream Republic và Công ty Cổ phần Sheen Mega đã chính thức không thực hiện.

Đinh Mười