Tàu khách Hoa Phượng Đỏ là tàu biển công vụ có nhiệm vụ chở người và hàng hóa từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vỹ và ngược lại, đồng thời thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ, phát triển kinh tế huyện đảo Bạch Long Vỹ, các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn hàng hải và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tàu mang tên Hoa Phượng Đỏ thuộc dự án đóng mới tàu thủy chở khách và hàng hóa ra đảo Bạch Long Vỹ sẽ chính thức đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Theo quyết định, UBND huyện Bạch Long Vỹ sẽ chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động về tổ chức nhân sự, bộ máy thuyền viên, kế hoạch hoạt động thường xuyên cũng như việc đột xuất của tàu Hoa Phượng Đỏ.

UBND huyện có trách nhiệm xây dựng lịch trình vận chuyển của tàu Hoa Phượng Đỏ đi và về trên tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vỹ trong từng tháng, từng năm phù hợp với nhu cầu đi lại và điều kiện thời tiết để được bố trí kinh phí thực hiện.

Trước mắt, tàu phục vụ miễn phí việc đi lại của quân, dân trên đảo về cơ chế tài chính sử dụng 100% ngân sách thành phố.

Về lâu dài để phục vụ nhu cầu đi lại của khách du lịch, huyện Bạch Long Vỹ cần báo cáo UBND thành phố phát hành vé và xây dựng giá vé để bổ sung nguồn thu, cân đối với nguồn ngân sách của thành phố cho hoạt động của tàu.

Nguồn thu từ việc bán vé và thực hiện dịch vụ vận chuyển bù đắp một phần chi phí cho hoạt động của tàu.

Huyện Bạch Long Vỹ có trách nhiệm hạch toán đầy đủ và cân đối chi phí, lập kế hoạch vận chuyển, dự toán chi tiết các hạng mục kinh phí cho hoạt động cụ thể hàng năm của tàu.

Trong trường hợp tàu thực hiện các hoạt động cứu nạn, cứu hộ hàng hải và các hoạt động nhiệm vụ chính trị khác, chi phí sẽ do đơn vị sử dụng tàu chi trả tuân thủ theo luật, các công ước hàng hải và các quy định hiện hành.

Sở Giao thông vận tải phối hợp cùng với Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng trong quản lý các vấn đề có liên quan đến tình hình hoạt động của tàu nhằm đảm bảo việc khai thác vận chuyển hành khách tuân thủ đúng các quy định về an toàn hàng hải.

Việc tàu Hoa Phượng Đỏ hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng sẽ đáp ứng được yêu cầu bức thiết về giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa huyện đảo Bạch Long Vỹ với đất liền.

Kim Thành