Sở NN&PTNT Thanh Hoá đề nghị Ban Quản lý cảng cá và Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá niêm yết danh sách 373 tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU; kiên quyết không cho tàu cá không đủ thủ tục giấy tờ, trang thiết bị cập cảng bốc dỡ thuỷ sản, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm quy định về chống khai thác IUU.

Số tàu cá trên tập trung ở các địa phương như Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Quảng Xương; TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn... Những tàu cá này không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn trên 10 ngày.

Vừa qua, Sở NN&PTNT đề nghị Tổng cục Thủy sản chỉ đạo lực lượng Kiểm ngư Trung ương tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm tại vùng biển Việt Nam.

Đồng thời, Sở NN&PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm tàu cá của ngư dân Thanh Hóa hết hạn giấy phép khai thác thủy sản vẫn tham gia khai thác thủy sản trên vùng biển thuộc các tỉnh; chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền kiểm soát chặt chẽ việc cập, rời cảng đối với tàu cá của ngư dân Thanh Hóa, kiên quyết không cho tàu cá không đầy đủ thủ tục giấy tờ, trang thiết bị ra khơi hoạt động khai thác thuỷ sản.

Cung cấp, trao đổi thông tin về các trường hợp tàu cá của ngư dân Thanh Hóa vi phạm để kịp thời phối hợp xử lý…

Theo thuật ngữ quốc tế, IUU (Illegal, Unrepoted and Unregulated Fishing) nghĩa là hoạt động đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không được quản lý.

Hương Trà