BHXH Quảng Nam đã có báo cáo gửi UBND TP Tam Kỳ về tình hình chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn (BHTN), bảo hiểm thất nghiệp lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) tháng 8/2023.

Theo đó, đến tháng 9/2023, trên địa bàn có 310 đơn vị chậm đóng các khoản bảo hiểm từ 3 tháng trở lên; với số tiền hơn 24,1 tỷ đồng. Những đơn vị, doanh nghiệp còn đang hoạt động có số tiền chậm đóng từ 100 triệu đồng hoặc số tháng chậm đóng từ 12 tháng trở lên là 15,4 tỷ đồng.

Đơn vị khối hành chính sự nghiệp, đoàn thể, cán bộ xã, phường của TP Tam Kỳ có số tiền chậm đóng từ 1 tháng trở lên hơn 1,1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ đã có yêu cầu xử lý tình trạng chậm đóng các khoản bảo hiểm. Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, UBND TP đề nghị các đơn vị chậm đóng bảo hiểm nghiêm túc chấp hành pháp luật hiện hành về thu, chi BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; có trách nhiệm tham gia và trích nộp các khoản bảo hiểm đầy đủ, kịp thời hàng tháng cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Tam Kỳ phối hợp với BHXH Quảng Nam và các ngành liên quan của TP tăng cường thanh tra, kiểm tra về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, đóng BHXH tại các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng BHXH; tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đề nghị Liên đoàn Lao động TP chỉ đạo công đoàn cơ sở trên địa bàn, nhất là tổ chức công tác đoàn tại các cơ quan, đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động thực hiện trách nhiệm đại diện; đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động về thực hiện hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định.

N. Phê - Q. Thân