Đối với 25 dự án chậm tiến độ được nêu, BQLKKT tỉnh Quảng Trị cho biết đã tiến hành rà soát các dự án chậm tiến độ theo quyết định chủ trương đầu tư (CTĐT), giấy chứng nhận đầu tư. Từ đó, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến dự án chậm tiến độ, những thiếu sót, tồn tại hạn chế để đánh giá, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện tham mưu, cấp quyết định CTĐT, điều chỉnh CTĐT các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Đối với các dự án được chỉ ra những vi phạm, khuyết điểm, cụ thể, tại dự án HP Pacifica Hotel của Công ty TNHH Thiên Phát, BQLKKT điều chỉnh CTĐT, cấp giấy chứng nhận đầu tư không thông qua đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất. Đối với nội dung này, BQL cho rằng trong quá trình cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án có cụm từ “kinh doanh bất động sản”.

Đối với dự án Bến cảng CFG Nam Cửa Việt, ban hành văn bản xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất thực hiện dự án khi thời điểm định giá đất không đúng với thời điểm cho thuê đất; dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1, thực hiện giao đất, cho thuê đất nhưng chậm xác định giá đất cụ thể. Lí do chậm là do thay đổi quy mô sử dụng đất của dự án dẫn đến phải điều chỉnh các quy hoạch có liên quan.

Tại dự án Aquatica-Cua Viet Beach and Golf Resort, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Văn bản số 999/UBND-VX ngày 14/3/2019 đồng ý, giao cho BQLKKT tỉnh cấp CTĐT cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Hà Quảng Trị thực hiện trái quy định về pháp luật đất đai, nhà ở… dẫn đến BQLKKT tỉnh cấp quyết định CTĐT cho công ty thực hiện xây dựng Condetel hơn 1ha không đúng với mục tiêu, quy mô dự án, chưa có báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư, vi phạm pháp luật về đầu tư.

Đối với dự án Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải thực hiện giao đất, cho thuê đất nhưng chậm xác định giá đất cụ thể.

Tham mưu ban hành ban hành 2 văn bản điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần 1) dự án trên tăng diện tích đất, khi phần diện tích bổ sung 13,45ha (giai đoạn 1) chưa có quy hoạch phân khu, không phù hợp với quy hoạch chung; quy hoạch chi tiết xây dựng và phần diện tích 8,476ha (giai đoạn 2) chưa điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vi phạm pháp luật về đầu tư, chưa đủ hồ sơ, thủ tục, có biểu hiện vội vàng trong thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Tham mưu ban hành Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 chấp thuận điều chỉnh CTĐT đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải do thay đổi tổ chức kinh tế và nhà đầu tư chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi dự án nhưng UBND tỉnh không thực hiện thủ tục chấp thuận CTĐT trước khi điều chỉnh dự án đầu tư, vi phạm về Luật Đầu tư.

leftcenterrightdel
 Những căn bungalow tại dự án Aquatica - Cua Viet Beach and Golf Resort cũng bị bỏ hoang lâu ngày. Ảnh: Minh Tân

Theo lãnh đạo BQLKKT tỉnh Quảng Trị, việc ban hành Kế hoạch 867/KH-KKT nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực hiện, đề ra các biện pháp khắc phục trong thời gian đến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với quản lý dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Tập thể lãnh đạo BQL, cá nhân, các phòng, đơn vị có liên quan thuộc BQLKKT nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc kiểm điểm, nhận thức rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ các nội dung vi phạm, khuyết điểm, lãnh đạo BQLKKT đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc BQLKKT, khẩn trương tham mưu lãnh đạo BQL phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan thực hiện các biện pháp khắc phục, sửa chữa các tồn tại, hạn chế đã được nêu ở trên.

Đồng thời, giao cho Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Phòng Quy hoạch xây dựng, Tài nguyên Môi trường tham mưu xây dựng báo cáo kiểm điểm trách nhiệm tập thể lãnh đạo, cá nhân, các phòng có liên quan và đề xuất biện pháp khắc phục, sửa chữa những vi phạm, khuyết điểm trước ngày 30/6/2024. Tổ chức kiểm điểm tập thể lãnh đạo, cá nhân các phòng có liên quan, hoàn thành trước ngày 10/7/2024.

Liên quan đến BQLKKT tỉnh Quảng Trị, trước đó, tại Kỳ họp lần thứ 30 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã tiến hành xem xét, kết luận giám sát việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với Trưởng ban và các Phó Trưởng ban BQLKKT.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị, bên cạnh những ưu điểm, người được giám sát vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về kê khai tài sản, thu nhập.

Trong đó, như: Việc cập nhật, rà soát các loại tài sản, thu nhập để thực hiện kê khai còn chưa đầy đủ; thông tin về các loại tài sản, thu nhập tại các bản kê khai còn chưa đầy đủ, chưa thống nhất, chưa chính xác; bản kê khai chưa đúng mẫu; thời gian thực hiện kê khai và thủ tục tiếp nhận bản kê khai còn chưa bảo đảm quy định...

Minh Tân