Chiều 9/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP Hà Nội.

Tập trung kiểm tra, rà soát, kết luận từng dự án

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bùi Duy Cường cho biết, trong quý II và tháng 7/2022, tổ công tác liên ngành TP đã tổ chức làm việc với UBND các quận, huyện, thị xã để kiểm tra, rà soát, hậu kiểm và phân loại các dự án. Qua rà soát, toàn TP có hơn 700 dự án với hơn 5.000ha chậm triển khai.

Theo ông Cường, với 135 dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, sau Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022, Sở tiếp tục báo cáo UBND TP chấm dứt hoạt động đối với 7 dự án.

Tính lũy kế kết quả xử lý đến nay, có 68 dự án đã xử lý xong. Trong đó, 11 dự án đang triển khai theo tiến độ đã được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh; 12 dự án đề nghị loại bỏ khỏi danh sách do trùng lặp, nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu khi chưa có ý kiến của UBND TP; 45 dự án, tiếp tục báo cáo UBND TP chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Với 67 dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, và soát, đề xuất xử lý. Trong đó, 14 dự án đã báo cáo đề xuất xử lý theo quy định; 11 dự án mới có văn bản chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án, văn bản lựa chọn chủ đầu tư nhưng chưa có dự án được chấp thuận, chưa được giao đất, cho thuê đất, chưa triển khai thực hiện; 42 dự án còn lại đang tiếp tục rà soát, phân loại để báo cáo đề xuất.

Đối với 404 dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, sau Nghị quyết số 04/NQ-HĐND, TP đã tiếp tục xử lý đối với 28 dự án.

Tính lũy kế kết quả xử lý đến nay, có 213 dự án đã xử lý xong. Trong đó, có 105 dự án với tổng diện tích 299ha đất, sau thanh tra, kiểm tra chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các tồn tại đề nghị đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai; 37 dự án với tổng diện tích 1.878,7ha đất, kiến nghị trình UBND TP thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt hoạt động dự án.

Đối với 191 dự án còn lại, tổ công tác liên ngành TP đã tổ chức làm việc trực tiếp với từng quận, huyện, thị xã để phân loại thành 9 nhóm dự án và phân công các sở, ngành và các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện.

Cũng theo Giám đốc Sở TN&MT, trong quý III, đối với các dự án theo kiến nghị của đoàn giám sát HĐND TP, sẽ tập trung tổ chức thực hiện kiểm tra, rà soát, hậu kiểm ngay và có kết luận cụ thể đối với từng dự án.

Đối với 173 dự án, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đề xuất xử lý, tổ công tác liên ngành TP đã làm việc trực tiếp với các đơn vị để rà soát cụ thể từng dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật theo giai đoạn. Đến nay, Sở TN&MT đã có kết quả phân loại và phân công thực hiện xử lý theo 7 nhóm cụ thể.

Xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân chậm thực hiện

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn yêu cầu, tiếp tục rà soát, tổng hợp để phân thành 2 hệ thống dự án chưa được giao đất và đã được giao đất nhưng chậm triển khai.

Đồng thời, đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc tiếp tục rà soát những dự án đầu tư bị ảnh hưởng từ việc chưa điều chỉnh được quy hoạch kiến trúc, để có hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông, các ngành, quận, huyện cần thực hiện công tác kiểm tra, rà soát; kịp thời xử lý và đề xuất các biện pháp xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, thuế, xây dựng...

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, cần phân vai cụ thể trong công tác quản lý, Chủ tịch TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối khi dự án đã được Nhà nước giao đất và Sở TN&MT chủ trì đối với dự án chưa được Nhà nước giao đất…

Đồng thời, thực hiện theo nguyên tắc là dự án to làm trước, nhỏ làm sau. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nhắc nhở tuân thủ tối thượng các quy định về gia hạn của Luật Đất đai và Luật Đầu tư.

“Đến hết tháng 10 phải có các kết quả cụ thể, phương án xử lý của từng dự án để tổng hợp báo cáo HĐND TP. Báo cáo về nội dung này cần theo nguyên tắc phân vai của từng sở, ngành”, Chủ tịch TP yêu cầu.

Đồng thời nhấn mạnh, kiên quyết xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân chậm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hải Hà