UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 739/STNMT-TCKH ngày 25/1/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xem xét hủy bỏ Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 4128/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước thực hiện dự án khu đô thị Núi Long kết hợp với khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường vành đai Đông - Tây tại phường Đông Vệ, phường Tân Sơn và xã Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa (đợt 1).

Ngày 23/3/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Văn bản số 3814/UBND-KTTC về việc rà soát, chuẩn bị nội dung, tài liệu để họp, xem xét việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong hội nghị gần nhất về dự án này.

leftcenterrightdel
 Một góc khu đô thị núi Long ở thành phố Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh

Trước đó, vào ngày 19/5/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 1616/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 4128/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước thực hiện dự án khu đô thị Núi Long kết hợp với khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường vành đai Đông - Tây.

Lý do bãi bỏ là do việc khảo sát, thu thập thông tin để xác định giá đất của dự án trên không phù hợp với Điều 3 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Sau khi xem xét nội dung báo cáo, đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 266/STP-XDVB ngày 28/2/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi có ý kiến chỉ đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, tiếp tục rà soát hồ sơ, làm rõ các vấn đề có liên quan trên cơ sở quy định của pháp luật và ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 355/BTC-QLCS ngày 11/01/2022, chuẩn bị nội dung, tài liệu để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

leftcenterrightdel
 Khu đô thị Núi Long xây dựng phần thô mặt đường đôi. Ảnh: Văn Thanh

Thanh tra tỉnh, các sở: Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế, UBND thành phố Thanh Hóa, nghiên cứu kỹ nội dung báo cáo, đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp tại các văn bản nêu trên để tham gia ý kiến (yêu cầu có quan điểm rõ ràng, cụ thể) về dự án này.

Được biết, dự án khu đô thị Núi Long được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt theo Quyết định số 4089/QĐ-UBND ngày 21/10/2016, do ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký, có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Dự án khu đô thị Núi Long kết hợp khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đại lộ Đông Tây thành phố Thanh Hóa tại phường Đông Vệ và phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa do Liên danh Công ty CP Sông Mã - Công ty CP Đông Sơn Thanh Hóa - Công ty CP Đầu tư Trung tâm thương mại Bờ Hồ làm chủ đầu tư (đại diện là Công ty CP Sông Mã, địa chỉ: Số 469 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 14/10/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 14388 giao giải quyết đề nghị của Công ty CP Sông Mã về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án khu đô thị Núi Long.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND TP Thanh Hóa và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty CP Sông Mã tại Công văn số 148/CV-SM ngày 10/10/2020 nêu trên; có ý kiến tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại dự án này, tháng 2/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa lúc đó là ông Nguyễn Đình Xứng từng trực tiếp đến kiểm tra tình hình thực hiện dự án, nghiêm khắc phê bình sự chậm trễ của chủ đầu tư trong việc thực hiện các hợp phần của dự án.                                                                                 

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Văn Thanh