Để nguồn tài nguyên đất đai được sử dụng thực sự hiệu quả, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh đã thường xuyên chỉ đạo triển khai chặt chẽ, quyết liệt công tác rà soát, xử lý D.A chậm tiến độ, vi phạm pháp luật, không còn phù hợp với định hướng phát triển mới của tỉnh.

Định kỳ 6 tháng/lần, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả rà soát đối với từng nhóm D.A, như: Chậm dưới 1 năm, chậm từ 1 đến 2 năm, chậm từ 2 đến 5 năm và chậm trên 5 năm; từ đó, có ý kiến chỉ đạo xử lý theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, tỉnh cũng đẩy mạnh công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng, tiến độ hoàn thiện quy hoạch. Đến nay, đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Liêu đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP Uông Bí; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch chung TP Hạ Long; điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Quảng Yên…

Cùng với đó, hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 13/13 địa phương; tiếp tục triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh; cho thuê đất để thực hiện 22 D.A với diện tích là 231,41ha; giao đất thực hiện 32 D.A với 581,79ha; gia hạn thời gian sử dụng đất để thực hiện 26 D.A với 414,94ha...

Bám sát chỉ đạo, các sở, ngành chức năng trong tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, rà soát đối với các D.A đã được giao đất, cho thuê đất; D.A đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư; D.A đã được phê duyệt địa điểm, quy hoạch D.A; các D.A trong các khu kinh tế, khu công nghiệp.

UBND các huyện, thị xã, TP cũng thường xuyên cập nhật thông tin về tiến độ triển khai thực hiện D.A trên hệ thống phần mềm quản lý các D.A chậm tiến độ. Từ đó, xác định rõ hành vi vi phạm, nguyên nhân chậm tiến độ cũng như năng lực tài chính của chủ đầu tư; trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, đồng thời, đề xuất biện pháp xử lý đối với từng D.A cụ thể.

Đến nay, Sở TN&MT Quảng Ninh đã thanh tra, kiểm tra trình UBND tỉnh thu hồi đất đối với 432 D.A, tổng diện tích 12.000ha (124 D.A chậm tiến độ; 300 D.A hết thời hạn thuê đất không được gia hạn hoặc tự nguyện trả đất). Các sở, ban, ngành đã có quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư đối với 135 D.A; thu hồi, hủy bỏ 87 quy hoạch và 162 địa điểm.

Nhằm tránh gây lãng phí nguồn lực đất đai, thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, rà soát, làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân và có biện pháp xử lý dứt điểm đối với từng D.A cụ thể. Cùng với đó, yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện...

leftcenterrightdel
 Tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 11/7, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Cần thiết lập kỷ cương quản lý D.A đầu tư và quản lý, sử dụng đất đai. Ảnh: TTTT

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, công tác thu hồi các D.A triển khai có những vi phạm pháp luật trên địa bàn đã được tỉnh Quảng Ninh thực hiện hiệu quả. Nhiều chủ đầu tư cũng thay đổi tư duy, nhận thức và tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành D.A, góp phần ngăn chặn tình trạng đầu cơ, gây lãng phí nguồn lực đất đai, giữ ổn định và môi trường đầu tư kinh doanh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thanh tra toàn diện, xử lý điểm

Trước đó, ngày 11/7, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã họp nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả rà soát, xử lý các D.A đầu tư có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh, hiện trên địa bàn tỉnh có 230 D.A, 263 địa điểm và quy hoạch đầu tư có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ được chia thành 3 nhóm gồm: Giao đất, cho thuê đất; đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa được giao đất; đã chấp thuận địa điểm nghiên cứu quy hoạch nhưng chưa lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, có 44 D.A chậm tiến độ trên 2 năm.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các D.A, đảm bảo trong sạch môi trường đầu tư, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp, tránh tình trạng lãng phí đất đai, ảnh hưởng đến đời sống người dân… Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Cần thiết lập kỷ cương quản lý D.A đầu tư và quản lý, sử dụng đất đai.

Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện rà soát tổng thể tất cả các D.A chậm tiến độ, vi phạm quy định pháp luật; bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để thực hiện kiểm tra chủ trương, hồ sơ, phân loại các vướng mắc, vi phạm.

Trong đó, tập trung vào các D.A đã quá hạn trên 5 năm, các D.A được giao đất mà chưa có tác động vào đất, các D.A chưa hoàn thiện thủ tục nhưng đã triển khai đầu tư… Quan tâm đến các D.A nằm tại các vị trí đô thị hóa, các khu công nghiệp, các D.A gắn với hạ tầng giao thông mới của tỉnh.

Chỉ ra một số D.A điển hình, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu Cơ quan Thanh tra triển khai kiểm tra, thanh tra toàn diện, xử lý điểm; xem xét lại chủ trương, chế tài xử lý vi phạm; trách nhiệm của các địa phương liên quan.

Đặc biệt, kiểm tra, thanh tra ngay một số vụ việc gây bức xúc trong nhân dân, có biện pháp hiệu lực, hiệu quả kết hợp thanh tra, kiểm tra với các hoạt động pháp luật khác, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Trọng Tài