Ngày 28/6, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn đã trình bày tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TP về Dự thảo Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, TP đặt mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2025 diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người đạt 29,5 m2/người, trong đó khu vực đô thị đạt 31 m2/người; khu vực nông thôn đạt 28 m2/người.

Về nhà ở xã hội, phát triển mới khoảng 1,25 triệu m2 sàn nhà ở. Chuẩn bị đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội độc lập (tập trung) theo hướng hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.

TP cũng rà soát, điều chỉnh quy hoạch để bố trí, quy hoạch bổ sung quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đồng bộ các thiết chế công đoàn phục vụ nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp.

Tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê đạt tối thiểu theo quy định của Trung ương, nhà ở cho - thuê mua phải đạt tối thiểu 10% diện tích nhà ở xã hội tại dự án.

Về nhà ở tái định cư, Hà Nội sẽ phát triển mới khoảng 0,565 triệu m2 sàn nhà ở.

TP thực hiện mua nhà ở thương mại làm nhà ở tái định cư bằng nguồn vốn từ ngân sách, trong đó ưu tiên đối với quỹ nhà đang thực hiện cơ chế đặt hàng mua nhà ở thương mại làm nhà ở phục vụ tái định cư; thực hiện thí điểm mô hình xây dựng nhà ở xã hội làm nhà ở phục vụ tái định cư.

Đáng lưu ý, với nhà ở thương mại, Hà Nội phát triển mới khoảng 19,69 triệu m2 sàn nhà ở; căn hộ có điện tích tối thiểu 40m2/căn hộ.

TP sẽ đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang triển khai và ưu tiên triển khai cải tạo, xây dựng lại 6 khu có nhà nguy hiểm cấp D.

Đồng thời, tiếp tục cải tạo, chỉnh trang nhà ở, khu phố cũ. Về nhà ở riêng lẻ, phát triển mới khoảng 22,5 triệu m2 sàn (khoảng 4,5 triệu m2 sàn/năm).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho biết, TP tiếp tục thực hiện việc xóa nhà tạm, nhà đơn sơ. Trong đó, tập trung xóa bỏ nhà tạm, nhà đơn sơ tại các khu nhà “ổ chuột” khu vực chân cầu, dọc theo ven các sông, kênh; nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn TP đạt 90%.

Đặc biệt, đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị hình thành mới, ông Dương Đức Tuấn cho biết, phải được quy hoạch xây dựng theo xu hướng nhà ở xanh, đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ số; các khu đô thị, khu nhà ở phải bố trí đầy đủ hạ tầng khung, (cấp điện, cấp thoát - nước), đáp ứng đầy đủ cơ sở giáo dục công lập…

Về mục tiêu đến năm 2030, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người toàn TP đạt 32m2 sàn/người, trong đó khu vực đô thị đạt 33m2/người và khu vực nông thôn đạt 28m2/người.  Về nhà ở xã hội, phát triển mới khoảng 5,55 triệu m2 sàn nhà ở.

TP sẽ triển khai đầu tư xây dựng 1-2 khu nhà ở xã hội độc lập (tập trung) và chuẩn bị đầu tư đối với các khu còn lại. Phấn đấu 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất của TP đều có khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân, người lao động.

Về nhà ở tái định cư, TP phát triển mới khoảng 1,3 triệu m2 sàn nhà ở. Nhà ở thương mại, phát triển mới khoảng 15,19 triệu m2 sản nhà ở; tiếp tục triển khai theo nội dung, tiến độ đề án và các kế hoạch triển khai đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP được phê duyệt, trong đó triển khai cải tạo, xây dựng lại 10 khu chung cư cũ.

Chương trình Phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030 sau khi được Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII cho ý kiến, hoàn thiện, sẽ được trình HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 sắp tới.

Hải Hà