Ngày 28/9, UBND tỉnh Phú Yên đã có Văn bản số 5182/UBND-TH gửi Sở TN&MT về việc khẩn trương kiểm tra, xử lý ý kiến phản ánh của công dân.

Trước đó, ngày 13/9, UBND tỉnh có Văn bản số 4828/UBND-TH giao Sở TN&MT kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh của công dân về việc Khách sạn Lumiere Family Village Đông Tác - Phú Yên trên địa bàn TP Tuy Hòa được xây dựng trên khu đất có mục đích sử dụng là đất sản xuất công nghiệp (không phù hợp với ngành nghề kinh doanh); thông tin cho công dân biết và báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 22/9.

Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh chưa nhận được báo cáo kết quả của Sở TN&MT.

Về vấn đề này, bà Hồ Thị Nguyên Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở TN&MT khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4828/UBND-TH ngày 13/9; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 29/9.

Đình Sang