Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá về giải quyết các vấn đề tồn đọng, vướng mắc kéo dài trong công tác cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân tại các mặt bằng đấu giá tổng cho các doanh nghiệp, UBND TP Thanh Hoá đã đôn đốc các đơn vị thực hiện.

Cụ thể, 9 dự án mặt bằng quy hoạch (MBQH) đã được thực hiện nhiều năm nhưng đến nay các đơn vị vẫn còn chưa tập trung triển khai cấp GCNQSDĐ cho người dân tại 9 MBQH gồm:

MBQH số 2349/UBND-QLĐT, ngày 8/12/2008, phường Quảng Hưng do Công ty Cổ phần Kim loại Bắc Hà (Cty Bắc Hà) là đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) 190 lô; với diện tích là 20.224,82 m2, tiền SDĐ phải nộp là 53.393.524.800 đồng, đến tháng 11/2017, công ty đã nộp 43.670.598.000 đồng, còn thiếu 9.722.926.800 đồng. Do đó, UBND TP Thanh Hóa đã báo cáo UBND tỉnh cho phép giảm trừ diện tích 25 lô đất với diện tích 2.271,6m2 tương ứng với số tiền 5.997.024.000 đồng, nhưng công ty vẫn nợ 3.725.902.800 đồng.

Đến năm 2018, Cty Bắc Hà đã tự nộp số tiền 8.066.026.000 đồng trong đó bao gồm 1.925.902.800 đồng còn nợ và số tiền SDĐ của 25 lô đã giảm trừ (thừa 6,140.123.200 đồng) do công ty nộp cả số tiền SDĐ của 25 lô đã giảm trừ. Công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng, góp vốn 100% lô đất cho các hộ gia đình, cá nhân nhưng chưa làm thủ tục cấp GCNQSDĐ cho các hộ.

Nguyên nhân là do còn nợ tiền chậm nộp tiền SDĐ; nợ tiền thuế SDĐ phi nông nghiệp và tiền chậm nộp tiền thuế SDĐ phi nông nghiệp; đối với 25 lô đất đã giảm trừ, công ty đã tự nộp tiền SDĐ và đã chuyển nhượng hoặc hợp đồng góp vốn cho hộ gia đình, cá nhân; đối với 61 lô đất chưa được cấp GCNQSDĐ tổng tại thời điểm năm 2017 do Cty chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính; công ty đang bị Cục Thuế Hà Nội cưỡng chế hóa đơn giá trị gia tăng.

MBQH số 1279/UBND-QLĐT, ngày 25/7/2008, phường Quảng Hưng do Công ty Cổ phần Công nghiệp Tự Cường (Cty Tự Cường) là đơn vị trúng đấu giá QSD đất, gồm 154 lô đất (diện tích gần 21.979,8m2); số tiền phải nộp là 48.355.560.000 đồng, đến năm 2017 Cty Tự Cường đã nộp 41.608.040.000 đồng, còn nợ 6.747.520.000 đồng, do đó UBND TP Thanh Hóa đã báo cáo UBND tỉnh cho phép giảm trừ diện 16 lô đất với diện tích 3.054,9m2, tương ứng với số tiền là 6.720.780.000 đồng, sau khi giảm trừ 16 lô đất  công ty vẫn nợ 26.740.000 đồng của 26 lô đất.

MBQH 08/UBND-CN, ngày 13/11/2007, phường Nam Ngạn do Cty Bắc Hà là đơn vị trúng đấu giá QSD 296 lô đất (diện tích hơn 30.570,44m2); số tiền SDĐ phải nộp là 62.043.319.388 đồng, theo quy định của dự án có 112 lô phải xây dựng nhà thô nhưng mới chỉ xây dựng được nhà thô đối với 39 lô, còn 63 lô chưa được xây dựng. Trong 39 lô các hộ tự xây dựng nhà thô có 19 lô xây không đúng quy hoạch.

MBQH số 934/UBND-QLĐT, ngày 5/6/2008, phường Đông Hải do Công ty Cổ phần Luyện kim Thanh Hoá nay là Tổng Công ty Cổ phần Việt Thanh VNC (Cty Việt Thanh VNC) là đơn vị trúng đấu giá 352 lô đất (diện tích hơn 31.204 m2); số tiền sử dụng đất phải nộp là: 78.010.000.000 đồng, Cty Việt Thanh VNC mới nộp được 76.230.000.000 đồng , còn nợ 1.780.000.000 đồng, và Cty đã được cấp GCNQSDĐ tổng đối với 345/352 lô. Do còn nợ tiền SDĐ nên UBND TP đã báo cáo với UBND tỉnh cho phép giảm trừ diện tích trúng đấu giá.

Trên cơ sở đó  UBND TP Thanh Hóa quyết định điều chỉnh diện tích trúng đấu giá 712m2 (07 lô) tương đương với số tiền SDĐ là 1.780.000.000 đồng và số lô các hộ dân tự ý xây dựng sai theo phê duyệt là 19 lô. Đây là dự án phải xây dựng nhà thô theo thiết kế đô thị nhưng đến nay mới chỉ có 19/345 lô được xây dựng nhà thô, còn 07 lô đất đã bị giảm trừ nhưng Cty Việt Thanh VNC đã ký hợp đồng liên doanh, liên kết với Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Công trình Hà Nội để chuyển nhượng cho các hộ dân.

Hiện nay, nhiều hộ dân đề nghị được tự xây dựng nhà theo thiết kế đô thị được duyệt, không thông nhất việc công ty xây dựng nhà thô. Vì vậy, UBND TP Thanh Hóa đã mời Cty Việt Thanh VNC làm việc, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, qua đó yêu cầu công ty phải khẩn trương tập trung nguồn lực thực hiện xây nhà thô theo quy hoạch được duyệt để cấp GCNQSDĐ cho các hộ.

Còn đối với 07 lô đất đã bị giảm trừ, yêu cầu Cty Việt Thanh VNC thỏa thuận với Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Công trình Hà Nội để hủy hợp đồng liên danh, liên kết.

Đối với 19 lô đất mà người dân tự ý xây dựng, yêu cầu công ty khẩn trương báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra điều kiện chuyển nhượng và lập hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân.

MBQH số 6804/QĐ-UBND, ngày 10/9/2013, phường Phú Sơn do Cty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Bắc Nam trúng đấu giá 74 lô đất (diện tích hơn 6.000 m2).

MBQH số 2107/UBND-QLĐT, ngày 6/12/2010, phường Đông Hải do Cty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Bắc Nam trúng đấu giá 70 lô đất (diện tích gần  Cty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quý Quyền là đơn vị trúng đấu giá QSD đất 52 lô đất (diện tích hơn 4.000 m2).

MBQH số 11808/QĐ-UBND, ngày 22/12/2015, phường Quảng Hưng do Cty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Thanh Minh là đơn vị trúng đấu giá QSDĐ với 69 lô đất (diện tích hơn 5.400 m2).

MBQH số 1078/UBND-QLĐT, ngày 30/6/2010, phường Đông Vệ do Cty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Thanh Minh là đơn vị trúng đấu giá 29 lô đất (diện tích hơn 2.300 m2).

Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu của 9 MBQH trên là các đơn vị trúng đấu giá chưa nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp so với quy định, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp… Chưa xây dựng nhà thô theo thiết kế đô thị được phê duyệt; Một số MBQH, hộ gia đình tự xây dựng không đúng theo thiết kế đô thị được phê duyệt.

Tại một số MBQH đã chuyển nhượng quyền SDĐ cho các hộ dân đối với các lô đất có trong quyết định giảm trừ số lô trong MBQH do chưa nộp đủ tiền SDĐ, gây bức xúc dư luận.

 Một số công ty đang bị Cục Thuế Hà Nội cưỡng chế hoá đơn thuế giá trị gia tăng nên không xuất được hoá đơn bán hàng cho khách hàng.

Hiện, UBND TP Thanh Hoá đang đôn đốc các đơn vị trúng đấu giá hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho khách hàng, đồng thời xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cho các đơn vị được gia hạn thời gian thực hiện hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho khách hàng đến ngày 31/12/2022.

Đối với các doanh nghiệp cố tình không thực hiện hoặc có hành vi trốn thuế, lừa dối khách hàng, lừa dối các tổ chức tín dụng… UBND TP Thanh Hoá sẽ cũng cố hồ sơ chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Hương Trà