Ông Thăng được bồi thường 200m2 đất ở và 159,7m2 đất vườn và được bố trí 02 lô đất ở tái định cư (diện tích mỗi lô 72m2) tại Mặt bằng quy hoạch số 931/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 thuộc phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Ông Trần Minh Thăng khiếu nại với 03 nội dung, cụ thể: Yêu cầu UBND TP Thanh Hóa bồi thường toàn bộ 359,7m2 là đất ở có nguồn gốc sử dụng đất trước năm 1980. Xem xét bố trí thêm 01 lô đất tái định cư tại chỗ hoặc hỗ trợ thêm khoản kinh phí do không được bố trí tái định cư tại chỗ. Xem xét lại đơn giá bồi thường đất ở sát với thực tế, vì nhà ông cách đường 1A cũ hơn 50m.

Ngày 01/11/2022, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 11183/QĐ-UBND về việc giải quyết 03 nội dung kiếu nại của ông Trần Minh Thăng, đã kết luận ông Trần Minh Thăng khiếu nại có đúng, có sai, cụ thể:

Khiếu nại đúng: Ông Thăng được bồi thường, hỗ trợ 159,7m2 đất vườn thành đất ở và được điều chỉnh phương án bố trí đất tái định cư.

Khiếu nại sai: Yêu cầu áp giá bồi thường đất ở theo giá của đường Quang Trung, thuộc phường Ngọc Trạo.

Ông Trần Minh Thăng tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh với 01 nội dung: Đề nghị UBND TP Thanh Hóa xem xét lại đơn giá bồi thường đất ở sát với thực tế, vì nhà ông cách đường 1A cũ hơn 50m.

Kết quả xác minh cho thấy, thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai Đông Tây đoạn từ thị trấn Rừng Thông đến Quốc lộ 1A, TP Thanh Hóa, ngày 14/12/2017, UBND TP Thanh Hóa ban hành Quyết định số 12251/QĐ-UBND về việc thu hồi 359,7m2 đất do hộ ông Trần Minh Thăng và bà Lê Thị Phương đang sử dụng tại số nhà 16/91 Nguyễn Thiếp, phường Ngọc Trạo.

Ngày 27/12/2017, UBND TP Thanh Hóa ban hành Quyết định số 13082/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (GPMB) các hộ trên địa bàn phường Ngọc Trạo. Trong đó: Hộ ông Trần Minh Thăng được phê duyệt kinh phí 1.338.580.000 đồng.

Ngày 01/10/2019, UBND TP Thanh Hóa ban hành Quyết định số 8591/QĐ-UBND về việc phương án bố trí đất ở tái định cư cho các hộ gia đình có đất bị thu hồi tại phường Ngọc Trạo và Đông Vệ để thực hiện dự án. Hộ ông Trần Minh Thăng được bố trí tái định cư tại 02 lô đất gồm: Lô số C13 và C14 (diện tích mỗi lô 72m2) tại Mặt bằng quy hoạch số 931/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 thuộc phường Đông Vệ. Tổng số tiền sử dụng đất 02 lô phải nộp là 144m2 x 4.500.000đ/m2 = 648.000.000 đồng.

Hiện nay, hộ ông Trần Minh Thăng đã nhận số tiền 268.348.000 đồng (tiền tài sản, vật kiến trúc) và nhận 02 lô đất tái định cư.

Về xác định vị trí thửa đất ông Trần Minh Thăng đang khiếu nại, ngày 07/12/2017, UBND phường Ngọc Trạo ban hành Văn bản số 278/UBND-ĐC về việc xác định giá trị và đơn giá bồi thường đất thổ cư phố Quang Trung 2, Quang Trung 3 và phố Hoàng Văn Thụ phường Ngọc Trạo (đợt 2) thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai Đông Tây, đoạn từ thị trấn Rừng Thông đến Quốc lộ 1A, xác định: Vị trí thửa đất hộ ông Trần Minh Thăng được xác định là lớp thứ 2 thuộc vị trí 3 của đường Nguyễn Thiếp.

Ngày 27/12/2017, UBND TP Thanh Hóa ban hành Quyết định số 13082/QĐ-UBND, trong đó xác định đơn giá đất ở khi thực hiện bồi thường cho gia đình ông Thăng là 3.840.000đ/m2 (8.000.000đ/m2 x 0,6 x 0,8).

Tuy nhiên, kết quả xác minh và làm việc với các thành phần có liên quan, xác định: Thửa đất hộ ông Trần Minh Thăng được xác định thuộc ngõ 91, đường Nguyễn Thiếp, phường Ngọc Trạo. Hồ sơ kiểm kê dự án không thể hiện khoảng cách chi tiết từ thửa đất hộ ông Thăng đang khiếu nại đến đường Nguyễn Thiếp; không còn hiện trạng do đã GPMB và hoàn thành công tác thi công.

Kết quả làm việc với UBND phường Ngọc Trạo, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Bồi thường GPMB, UBND TP Thanh Hóa để kiểm tra, xác định lại khoảng cách từ thửa đất hộ ông Thăng đang khiếu nại đến đường Nguyễn Thiếp, kết quả như sau:

UBND phường Ngọc Trạo (theo biên bản xác minh ngày 20/12/2022) xác định theo bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo đo đạc năm 2003 (bản đồ số hóa): Vị trí thửa đất ông Trần Minh Thăng đang khiếu nại thuộc thửa số 174, tờ số 10, thuộc ngõ 91, đường Nguyễn Thiếp đi vào; mặt cắt ngõ từ 2,6m đến dưới 3m; chiều sâu từ mép đường Nguyễn Thiếp đến vị trí mép thửa đất nhà ông Thăng là 37,5m.

Phòng Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa (theo biên bản xác minh ngày 20/12/2022), xác định: Theo bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo đo đạc năm 2003 và bản đồ thực hiện dự án, thể hiện: Vị trí thửa đất ông Trần Minh Thăng đang khiếu nại thuộc thửa số 174, tờ số 10, thuộc ngõ 91, đường Nguyễn Thiếp đi vào; mặt cắt ngõ từ 2,6m đến dưới 3m; chiều sâu từ mép đường Nguyễn Thiếp đến vị trí mép thửa đất nhà ông Thăng là 43,7m.

Trên cơ sở kết quả xác minh, biên bản làm việc xác định lại khoảng cách từ thửa đất hộ ông Trần Minh Thăng đang khiếu nại đến đường Nguyễn Thiếp giữa UBND phường Ngọc Trạo, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa ngày 20/12/2022; căn cứ quy định tại Quyết định số 4545/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xác định thửa đất ông Trần Minh Thăng đang khiếu nại có vị trí tại đường ngõ 91, đường Nguyễn Thiếp, được xác định thuộc vị trí 3 của đường Nguyễn Thiếp, mức giá bồi thường đất ở cho hộ ông Trần Minh Thăng bằng 4.800.000 đồng/m2 (8.000.000đồng/m2 x 0,6 x 1). Việc UBND TP Thanh Hóa xác định đơn giá bồi thường đất ở cho gia đình ông Thăng là 3.840.000đ/m2 là không đúng.

Như việc, việc ông Trần Minh Thăng khiếu nại và đề nghị UBND TP Thanh Hóa xem xét lại đơn giá bồi thường đất ở là có cơ sở.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, ngày 10/1/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã quyết định ông Trần Minh Thăng khiếu nại và đề nghị UBND TP Thanh Hóa xem xét lại đơn giá bồi thường đất ở cho gia đình ông là có cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa khẩn trương thực hiện Quyết định số 11183/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Minh Thăng; đồng thời thực hiện thực hiện lập phương án, phê duyệt bồi thường bổ sung theo đơn giá đất ở 4.800.000 đồng/m2 đối với hộ ông Trần Minh Thăng theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Hải Nhân