Thực hiện dự án đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, UBND thành phố Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 về việc thu hồi đất của hộ ông Phạm Văn Mạnh, Quyết định số 4780/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 đính chính thông tin về thửa đất và số giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại Quyết định số 3388/QĐ-UBND. Theo đó, thu hồi diện tích 86,2m2 đất của hộ ông Phạm Văn Mạnh đang sử dụng tại thửa 396, tờ số 15 để thực hiện dự án, bao gồm 82,2m2 đất ở trong GCN QSDĐ được bồi thường với đơn giá 6.000.000 đồng/m2 và 04m2 đất không đủ điều kiện bồi thường. Ông Phạm Văn Mạnh khiếu nại:

Nội dung thứ nhất: Khiếu nại được thu hồi, bồi thường toàn bộ diện tích 86,2m2 là đất ở và hỗ trợ thuê nhà ở tạm, hỗ trợ di chuyển.

Nội dung thứ hai: Khiếu nại yêu cầu bồi thường diện tích 86,2m2 đất ở với giá 12.000.000 đồng/m2.

Nội dung khiếu nại của ông Phạm Văn Mạnh đã được Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa giải quyết (lần đầu) tại Quyết định số 6729/QĐ-UBND ngày 24/7/2023.

Đối với nội dung thứ nhất, ông Phạm Văn Mạnh đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa và không tiếp tục khiếu nại.

Đối với nội dung thứ hai, ông Phạm Văn Mạnh không đồng ý, uỷ quyền cho bà Mai Thị Vinh tiếp tục có đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả kiểm tra, rà soát khiếu nại cho thấy, theo tài liệu, sơ đồ vị trí thửa đất bà Mai Thị Vinh cung cấp và hiện trạng sử dụng đất: Thửa đất ông Phạm Văn Mạnh đang có đơn khiếu nại nằm ở vị trí bên ngoài cổng Nhà văn hóa thôn; là vị trí nhà thứ 02 từ đường Quốc lộ 47 đi vào (mặt tiền là điểm đấu nối giữa đường thôn Tân Hạnh và Quốc lộ 47), được đóng bảng số nhà 08 Nguyễn Đình Thuần, phố Tân Hạnh, phường Đông Tân (đường Nguyễn Đình Thuần là mặt đường Quốc lộ 47).

Đối chiếu với bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ- UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa thì thửa đất ông Phạm Văn Mạnh đang có đơn kiến nghị không có trong bảng giá đất kèm theo quyết định này.

Theo quy định tại Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 44/2019/QĐ- UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa: “1.2. Vị trí đất ở; đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ:… Vị trí 2: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ, ngách, hẻm (sau đây gọi chung là ngõ) có mặt cắt ngõ (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, đoạn đường, phố được quy định trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất) từ 3 m trở lên. Hệ số bằng 0,8 so với vị trí 1” thì thửa đất của ông Phạm Văn Mạnh đang kiến nghị phù hợp với việc được xác định vị trí 2 của Quốc lộ 47 có đơn giá 0,8x12.000.000 đồng/m2 = 9.600.000 đồng/m2.

Theo đó, thửa đất ông Phạm Văn Mạnh đang khiếu nại có vị trí thứ 02 từ đường Quốc lộ 47 đi vào, giáp nhà ông Phạm Văn Hiệp, không có trong bảng giá đất kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019, nhưng UBND thành phố Thanh Hóa xác định giá đất cụ thể đối với thửa đất của ông Phạm Văn Mạnh theo cung đường: Đoạn từ cổng nhà văn hóa thôn đến nhà ông Dương Văn Doan với đơn giá 6.000.000 đồng/m2 mà không xem xét xác định giá đất theo vị trí 2 của tuyến đường Quốc lộ 47 - đoạn từ cây xăng Minh Hương đến ngã ba Nhồi (đến nhà ông Phạm Văn Hiệp) với giá 9.600.000 đồng/m2 là chưa đúng với thực tế vị trí thửa đất ông Phạm Văn Mạnh khiếu nại.

Theo kết quả làm việc với UBND thành phố Thanh Hóa, thống nhất xác định lại giá đất cụ thể thửa đất của ông Phạm Văn Mạnh thuộc trường hợp vị trí 02 tuyến đường: Đoạn từ cây xăng Minh Hương đến ngã ba Nhồi (đến nhà ông Phạm Văn Hiệp) với đơn giá đất là 0,8x12.000.000 đồng/m2 = 9.600.000 đồng/m2.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kết luận, vị trí thửa đất của gia đình ông Phạm Văn Mạnh không có trong bảng giá đất thuộc cung đường Quốc lộ 47: Đoạn từ cây xăng Minh Hương đến ngã ba Nhồi đến nhà ông Phạm Văn Hiệp có giá là 12.000.000 đồng/m2. Theo đó, Bà Mai Thị Vinh khiếu nại yêu cầu bồi thường cho ông Phạm Văn Mạnh diện tích 86,2m2 đất ở với giá 12.000.000 đồng/m2, bằng với các thửa đất thuộc cung đường trên là không có cơ sở.

Tuy nhiên, do có tình tiết mới của vụ việc (bà Mai Thị Vinh cung cấp được hồ sơ tài liệu mới xác định vị trí thực tế thửa đất bị thu hồi của hộ ông Phạm Văn Mạnh), vì vậy bà Mai Thị Vinh đề nghị được bồi thường giá đất vị trí 2 Quốc lộ 47 - đoạn từ cây xăng Minh Hương đến ngã ba Nhồi (đến nhà ông Phạm Văn Hiệp), bằng 80% giá đất của thửa đất giáp ranh thuộc đường Nguyễn Đình Thuần đã được bồi thường là 0,8x12.000.000 đồng/m2 = 9.600.000 đồng/m2 là có cơ sở để được xem xét, giải quyết.

Từ kết quả thẩm tra rà soát, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, ngày 28/11/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang quyết định việc bà Mai Thị Vinh (người được ông Phạm Văn Mạnh uỷ quyền) khiếu nại yêu cầu bồi thường diện tích 86,2m2 đất ở với giá 12.000.000 đồng/m2 là không có cơ sở.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND thành phố Thanh Hóa xem xét xác định giá đất cụ thể cho hộ ông Phạm Văn Mạnh thuộc trường hợp vị trí 2 Quốc lộ 47 - đoạn từ cây xăng Minh Hương đến ngã ba Nhồi (đến nhà ông Phạm Văn Hiệp) với đơn giá 9.600.000 đồng/m2 làm cơ sở bồi thường cho hộ ông Phạm Văn Mạnh theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực pháp luật sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của bà Mai Thị Vinh (người được ông Phạm Văn Mạnh ủy quyền) phố Tân Hạnh, phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa.

Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, nếu bà Mai Thị Vinh không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.


Huyền Châu