Công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Thư, nguyên công chức kế toán phường Trung Sơn Trầm xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở và đất vườn tại thửa đất số 294, tờ bản đồ số 4 (bản đồ 299/1985) diện tích 640m2 mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Kết quả xác minh cho thấy, năm 1989, UBND phường Trung Sơn Trầm có chủ trương cấp đất giãn dân cho 24 hộ trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Văn Thư được xét duyệt cấp cho 300m2 đất ở tại Gốc Me thuộc tờ bản đồ số 4.

Theo báo cáo của UBND phường Trung Sơn Trầm, sau khi được cấp 300m2 đất ở tại Gốc Me, ông Nguyễn Văn Thư đã thỏa thuận đổi thêm một phần diện tích đất nông nghiệp liền kề với hộ bà Nguyễn Thị Dũng và hộ ông Nguyễn Văn Như với tổng diện tích đổi năm 1989 là 15 thước, khoảng 360m2.

Ngày 1/12/2004, UBND thị xã Sơn Tây cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P286257 cho ông Nguyễn Văn Thư thửa đất số 294, tổng diện tích là 640m2 gồm 300m2 đất ở được giao đất trái thẩm quyền từ năm 1989, 340m2 đất vườn là phần diện tích đất nông nghiệp được đổi về sát đất ở.

Khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P286257 ngày 1/12/2004 cho ông Nguyễn Văn Thư, UBND thị xã Sơn Tây không phân định ranh giới diện tích đất ở, diện tích đất vườn.

Năm 1990, ông Thư xây dựng công trình khoảng 60m2.

Năm 2006, ông Thư xây thêm một căn nhà. Ngày 29/3/2021, UBND thị xã Sơn Tây cấp Giấy phép xây dựng số 217/GPXD cho ông Nguyễn Văn Thư, trong đó thể hiện: Diện tích công trình hiện trạng khoảng 56m2, diện tích công trình xây dựng mới là 35,7m2 , 3 tầng giáp với công trình hiện trạng.

Theo biên bản kiểm tra hiện trạng của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thị xã ngày 29/6/2021, ngày 15/9/2021 hộ ông Thư xây dựng công trình với diện tích 35,7m2, xây dựng đúng với giấy phép được cấp.

Biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 12/10/2021 thể hiện công trình đã xây xong phần thô nhà 2 tầng đang hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

Hiện trạng công trình của hộ ông Thư xây dựng với tổng diện tích là 250,5m2 gồm nhà ở 108,4m2, sân gạch 109,8m2, bán mái tôn 14m2, chuồng trại 18,3m2, không vượt quá 300m2 đất ở đã được UBND thị xã Sơn Tây cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P286257 ngày 1/12/2004. Phần còn lại sau giải phóng mặt bằng thực hiện dự án mở rộng đường Quốc lộ 21 - Học viện Phòng không không quân 234,4m2 ông Thư trồng cây.

Ngoài nội dung tố cáo, qua xác minh Thanh tra thành phố thấy, ngày 25/9/1999, UBND thị xã Sơn Tây có Quyết định số 462/1999/QĐ-UB cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho ông Nguyễn Văn Thư 9 thửa đất nông nghiệp, trong đó có thửa 294 tờ bản đồ 4 diện tích 340m2. Diện tích này sau được ông Thư thỏa thuận đổi về sát diện tích đất ở và được UBND thị xã Sơn Tây cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2004 với tổng diện tích là 640m2 trong đó có 340m2 đất vườn (nông nghiệp) đã được cấp gấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp năm 1999 là cấp trùng diện tích.

Sổ dã ngoại thể hiện chủ sử dụng đất là Nguyễn Văn Thư, loại đất là TC có dấu hiệu sửa chữa tên chủ sử dụng đất, loại đất. Bản đồ và sổ mục kê năm 2003 ghi thửa đất số 04, tờ bản đồ số 17 diện tích 1.277m2, chủ sử dụng ông Nguyễn Văn Thư, loại đất T (thổ cư), là không đúng với thực tế sử dụng và hồ sơ quản lý đất đai đối với hộ ông Thư.

Căn cứ kết quả xác minh, UBND thành phố kết luận nội dung công dân tố cáo sai.

UBND thành phố giao UBND thị xã Sơn Tây kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trùng 2 lần đối với diện tích 340m2 đất. UBND thị xã kiểm tra, xử lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định đối với phần diện tích 340m2 đất nông nghiệp tại thửa 294 tờ bản đồ số 4 Bản đồ đo đạc năm 1985.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo cập nhật sổ mục kê năm 2003 thửa đất số 04, tờ bản đồ số 17 diện tích 1.277m2 đúng với thực tế sử dụng và các tài liệu quản lý đất đai đối với hộ ông Nguyễn Văn Thư.

Hoàng Long