Bà Lê Thị Nhành khiếu nại đơn giá bồi thường về đất đai tại Quyết định số 5252/QĐ-UBND ngày 8/11/2023 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ bà Nhành bị ảnh hưởng dự án khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1).

Bà Lê Thị Nhành đề nghị áp giá bồi thường về đất bằng với mức giá bồi thường tiếp giáp đường kênh T1. Cụ thể, đoạn từ 0 - 50m đầu có giá 985.000 đồng/m2, sau thâm hậu là 394.000 đồng/m2.

Trước đó, ngày 11/3/2024, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh đã ban hành Quyết định số 930/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Nhành (lần đầu) có nội dung: “Giữ nguyên Quyết định số 5252/QĐ-UBND ngày 8/11/2023 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ bà Lê Thị Nhành bị ảnh hưởng dự án khu tái định phục vụ Khu công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1), bác đơn khiếu nại ngày 12/1/2024 của bà Nhành do không có cơ sở xem xét giải quyết”.

Theo kết quả xác minh, dự án khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1) tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh là dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.

Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án thể hiện: Giá đất đất cụ thể đối với thửa đất tiếp giáp đường nối từ quốc lộ 80 vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh - đang hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng: Đoạn (0 - 50m) có giá đất cụ thể đối với đất trồng cây lâu năm 364.000 đồng/m2; đất trồng cây hàng năm 339.000 đồng/m2.

Thửa đất tiếp giáp đường cặp kênh T1 (lộ giao thông nông thôn rộng khoảng 3,5m): Đoạn (0 - 50m) có giá đất cụ thể đối với đất ở 2.255.000 đồng/m2; đất trồng cây lâu năm 1.010.000 đồng/m2; đất trồng cây hàng năm 985.000 đồng/m2. Đoạn > 50m tiếp theo của thửa đất tiếp giáp mặt tiền hoặc khác thửa đất nhưng liền kề cùng chủ sử dụng với thủa đất mặt tiền có giá đất cụ thể đối với đất ở là 902.000 đồng/m2; đất trồng cây lâu năm 404.000 đồng/m2; đất trồng cây hàng năm 394.000 đồng/m2

Căn cứ các quy định tại Luật Đất đai năm 2013, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhận thấy, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã áp giá bồi thường đất cho bà Nhành tại Quyết định số 5252/QĐ-UBND ngày 8/11/2023 là đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ quyết định công nhận Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Nhành (lần đầu) là phù hợp với quy định của pháp luật; không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Nhành vì không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Nhật Minh