Giảm số vụ việc

Đánh giá công tác TCD, giải quyết KN,TC năm 2023, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trong năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác TCD theo quy định với tổng số 607 lượt/671 người/585 vụ việc. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 39,9% về lượt tiếp, 38% về số người và 36% số vụ việc.

Trong đó, tiếp thường xuyên 457 lượt/488 người/447 vụ việc, đoàn đông người 1 đoàn/11 người/1 vụ việc tiếp nhiều lần; tiếp định kỳ và đột xuất của Thủ trưởng 135 lượt/163 người/124 vụ, đoàn đông người: 3 đoàn/38 người/3 vụ việc; ủy quyền tiếp 15 lượt/20 người/14 vụ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng, các vụ việc đều được chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải quyết hiệu quả, góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình giải quyết nội dung KN,TC, phản ánh, kiến nghị của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị đã chú trọng lắng nghe, đối thoại với công dân để xem xét, giải quyết thấu tình, đạt lý, tạo sự đồng thuận cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Việc thụ lý, xác minh và ban hành các quyết định giải quyết KN, kết luận TC đảm bảo chính xác, khách quan, kịp thời, đúng trình tự pháp luật quy định. Một số vụ việc còn lại đang được các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết theo thẩm quyền trong thời hạn luật định.

Xác định công tác TCD, giải quyết KN,TC là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và thường xuyên, thế nên UBND tỉnh Quảng Trị, đặc biệt Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác TCD thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo đúng quy định.

Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, quán triệt giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện chế độ TCD theo đúng quy định. Trong đó, chú trọng gặp gỡ và trực tiếp đối thoại với công dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công dân, kịp thời giải thích, hướng dẫn cho người dân hiểu rõ cũng như giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật.

Sau các buổi TCD định kỳ, UBND tỉnh đã ban hành thông báo kết luận và các văn bản giao các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, xác minh, giải quyết các vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Qua công tác TCD đã tiếp nhận 366 đơn KN,TC, kiến nghị, phản ánh. Bên cạnh đó, các cấp hành chính trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 1.173 đơn (giảm 29% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, có 989 đơn đủ điều kiện xử lý với 46 đơn KN, 20 đơn TC và 923 đơn phản ánh, kiến nghị. Nội dung KN,TC, kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách của người có công, lĩnh vực đất đai…

Nhiệm vụ chính trị quan trọng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác TCD, giải quyết KN,TC, phản ánh, kiến nghị theo quy định. Đồng thời, tích cực phối hợp, thông tin trao đổi trong công tác TCD và giải quyết KN,TC.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng trong một buổi TCD định kỳ. Ảnh: P.M.H.

Tuy nhiên, tình trạng công dân vượt cấp lên Trụ sở Ban TCD tỉnh tại các phiên TCD của Chủ tịch UBND tỉnh để trực tiếp KN,TC, kiến nghị, phản ánh và gửi đơn thư vượt cấp vẫn còn diễn ra. Thậm chí, có những vụ việc đã được giải quyết và được kiểm tra, rà soát xem xét giải quyết lại nhiều lần với nhiều biện pháp khác nhau, đã đảm bảo chính sách, pháp luật, có lý, có tình nhưng người khiếu kiện vẫn không chấp nhận kết quả giải quyết, có những phản ứng tiêu cực, cố chấp, gây rối trật tự, KN kéo dài.

Nguyên nhân là do một bộ phận người dân đã am hiểu pháp luật nhưng cố tình gửi đơn thư KN,TC vượt cấp nhằm gây khó khăn, áp lực cho các cấp chính quyền trong việc tiếp nhận đơn thư, giải quyết KN,TC theo quy định. Bên cạnh đó, công việc đòi hỏi ngày càng cao, khối lượng công việc phát sinh nhiều nhưng lực lượng cán bộ, công chức bố trí cho công tác TCD, giải quyết đơn thư chưa đảm bảo ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian, chất lượng kết quả xử lý, giải quyết đơn thư của công dân.

Nhằm thực hiện tốt công tác TCD, giải quyết KN,TC trong năm 2024, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác TCD, giải quyết KN,TC.

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc TCD định kỳ và đột xuất. Đặc biệt, xác định công tác TCD, giải quyết KN,TC là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, lấy kết quả TCD, giải quyết đơn là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức các cấp, các ngành được giao nhiệm vụ… Đồng thời, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân nhằm giảm thiểu tình trạng KN vượt cấp, hạn chế đến mức thấp nhất phát sinh tranh chấp, KN kéo dài cũng như thi hành dứt điểm các quyết định giải quyết KN, kết luận TC đã có hiệu lực pháp luật.

Minh Tân