Bà Trịnh Kim Liên (tổ 9, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) KN Quyết định giải quyết KN (lần đầu) số 4967, ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND TP Hạ Long về phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Mở rộng sản xuất than lộ thiên của Công ty Cổ phần Than Núi Béo tại phường Hà Tu, TP Hạ Long về nội dung: Yêu cầu phê duyệt phương án hỗ trợ 50% giá trị các công trình kiến trúc xây dựng trên đất bị thu hồi theo Khoản 2, Điều 28 Quyết định số 499 ngày 11/2/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình giải quyết đơn, tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh (cơ quan được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ xác minh giải quyết KN lần 2), ngày 3/4/2023, bà Trịnh Kim Liên có ý kiến đồng ý với nguồn gốc và quá trình sử dụng đất đã được UBND phường Hà Tu xác nhận tại bản chứng nhận nhà đất lập ngày 24/10/2011.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu cho thấy, theo bản đồ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất từ năm 2005 đến 2010 và các năm tiếp theo, vị trí khu đất của hộ gia đình bà Trịnh Kim Liên bị thu hồi là đất thực hiện dự án khai thác khoáng sản.

Công trình xây dựng trên đất của hộ bà Trịnh Kim Liên vào tháng 3/2005; thời điểm bà Liên đến ở là từ năm 2006 đến năm 2009, sau thời điểm có Quyết định số 287, ngày 21/1/2005 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc cho Công ty than Núi Béo thuê đất để khai thác và kinh doanh chế biến than tại các phường Hồng Hà, Hà Trung, Hà Tu thuộc TP Hạ Long.

Khu đất bị thu hồi của hộ gia đình bà Liên đã được UBND TP Hạ Long xác định không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 499, ngày 11/2/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

“UBND TP Hạ Long đã phê duyệt phương án hỗ trợ 30% chi phí đầu tư vào đất đối với đất nông nghiệp là đảm bảo quy định tại thời điểm áp dụng.

Quyết định số 1199, ngày 23/5/2012 của UBND TP Hạ Long về việc thu hồi đất của 3 hộ dân phường Hà Tu; trong đó, có hộ bà Trịnh Kim Liên đang trong thời điểm Nghị định 197, ngày 3/12/2004 của Chính phủ có hiệu lực” - UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Căn cứ nguồn gốc, diễn biến quá trình sử dụng đất theo bản chứng nhận nhà, đất do UBND phường Hà Tu lập ngày 24/10/2011 và ý kiến khu dân cư ngày 4/3/2012; tại phương án bồi thường do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Hạ Long lập và được UBND TP Hạ Long phê duyệt tại Quyết định số 1199 ngày 23/5/2012 thì khu đất bị thu hồi của hộ gia đình bà Trịnh Kim Liên do không có các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 4 Quyết định 499, ngày 11/2/2010 của UBND tỉnh nên không đủ điều kiện được bồi thường về đất; do đó, không đủ điều kiện để hỗ trợ công trình kiến trúc theo quy định.

“Vì vậy, bà Trịnh Kim Liên đề nghị Nhà nước phê duyệt phương án hỗ trợ 50% giá trị các công trình kiến trúc xây dựng trên đất bị thu hồi theo Khoản 2, Điều 28 Quyết định số 499, ngày 11/2/2010 của UBND tỉnh là không có cơ sở để giải quyết” - quyết định giải quyết KN nêu rõ.

Từ nhận định và căn cứ trên, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định, không chấp nhận nội dung KN của bà Trịnh Kim Liên, thường trú tại tổ 9, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long.

Đồng thời hướng dẫn, khi nhận được quyết định này, nếu không đồng ý với việc giải quyết, bà Trịnh Kim Liên có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Trọng Tài