Ông Hoàng Vĩnh Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An vừa ký Thông báo số 464/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2024.

Trước đó, ngày 17/6, tại phiên tiếp công dân, Hội đồng Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận kiến nghị của ông Phan Văn Khương, ông Phạm Thanh Lam và một số công dân đại diện cho các hộ dân trú tại xóm Phúc Điền, Thượng Khê, Đại Huệ (xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) kiến nghị các nội dung về hủy bỏ Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nông nghiệp cho các hộ dân tại xứ đồng Bày Lầy, xứ đồng Chày Má, xứ đồng Xáo, thuộc xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây.

Sau khi nghe công dân trình bày, ý kiến của các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã kết luận: Đối với nội dung kiến nghị hủy bỏ Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương thành lập tổ công tác liên ngành rà soát những kiến nghị của người dân. Tuy nhiên, dự án có quá trình thực hiện hơn 10 năm, cần phải có thời gian làm rõ các vấn đề như thủ tục pháp lý, phương án xử lý các vấn đề liên quan… để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân, của Nhà nước và nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Hiện, UBND tỉnh đang giao các sở, ngành liên quan xem xét, làm rõ báo cáo của tổ công tác liên ngành; khi có kết quả sẽ thông báo công khai, rộng rãi đến người dân sớm nhất (dự kiến trước 15/9/2024). "Khi chưa có kết luận cuối cùng, dự án sẽ tiếp tục tạm dừng, chưa triển khai; đề nghị các công dân không tập trung khiếu kiện đông người, gây mất ổn định tình hình an ninh, trật tự và không cản trở việc thi công xây dựng đường vào cụm công nghiệp Hưng Yên Nam", thông báo nêu rõ.

Đối với nội dung kiến nghị cấp GCNQSDĐ nông nghiệp cho các hộ dân thuộc xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây. Theo quy định của pháp luật, việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; tuy nhiên, để xem xét xử lý dứt điểm, đảm bảo quyền lợi của công dân, đề nghị công dân đồng tình, phối hợp với chính quyền và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện đo đạc, cấp giấy đối với khu vực đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa tại xã Hưng Tây theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với khu vực khác (xứ đồng Bày Lầy, xứ đồng Chày Má; xứ đồng Xảo thuộc xóm Phúc Điền) hiện nay vẫn sử dụng bản đồ địa chính đo vẽ từ năm 1999 - 2000, công dân có quyền đề nghị cấp giấy nếu đủ điều kiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Hưng Nguyên chỉ đạo UBND xã Hưng Tây phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hưng Nguyên rà soát lại nguồn gốc sử dụng đất, đối chiếu với các căn cứ xem xét nếu đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ thì hướng dẫn người dân thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định; những trường hợp không đủ điều kiện thì trả lời rõ cho công dân bằng văn bản.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường cử cán bộ hướng dẫn UBND huyện Hưng Nguyên trong quá trình triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước 31/7/2024. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị công dân thực hiện việc kiến nghị, khiếu nại theo đúng quy định, không tập trung đông người, gây ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 16/10/2023, tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng các thành viên Hội đồng Tiếp công dân tỉnh đã tiếp ông Phạm Thanh Lam và 9 công dân đại diện cho các hộ dân 3 xóm (Phúc Điền, Thượng Khê, Đại Huệ) của xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên kiến nghị cấp có thẩm quyền hủy Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Đức Anh