Ngày 12/3/2021, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai (Phòng PC05) phối hợp với Công an xã Giang Điền, huyện Trảng Bom tổ chức trinh sát, phát hiện xe ô tô tải biển số 51C-77557 do ông Nghiêm Thanh Diệu là lái xe, nhân viên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Môi trường Ý Linh Việt Nam (Công ty Ý Linh) vận chuyển chất thải (nguồn gốc phát sinh từ quá trình hoạt động của Công ty Myung) có dấu hiệu vi phạm pháp luật về môi trường.

Phòng PC05 có Quyết định số 31 về kiểm tra phương tiện có liên quan đến vi phạm hành chính về môi trường.

Tại thời điểm kiểm tra phương tiện, ông Diệu cung cấp cho Phòng PC05 1 biên bản giao nhận phế liệu ghi ngày 12/3/2021 (có chữ ký xác nhận của nhân viên Công ty Myung và ông Nghiêm Thanh Diệu), biên bản giao nhận phế liệu chỉ thể hiện tổng khối lượng chất thải giao nhận là 5.352kg. Các loại chất thải được vận chuyển trên xe ô tô tải biển số 51C-77557 gồm: Tấm kính linh kiện màn hình ti vi (công ty gọi là tấm kính Opencell đã loại bỏ bo mạch) khối lượng 1.983kg; sắt khung màn hình ti vi khối lượng 3.167kg; xốp thải (khay xốp đựng tấm kính linh kiện màn hình ti vi thải) khối lượng 115kg; nylon thải và giấy thải có khối lượng 19kg; 1 hộp mực máy in thải nhãn hiệu Fuji xerox (4 hộp) khối lượng 1kg.

Tiếp đó, ngày 15/3/2021, Phòng PC05 có Quyết định số 32 kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty Myung.

Tại thời điểm kiểm tra, Phòng PC05 nhận thấy, khu vực lưu giữ chất thải nguy hại (CTNH) không có biển hiệu cảnh báo, phòng ngừa, không xây dựng gờ bao chống tràn (được ghi nhận lại bằng hình ảnh); công ty không lập báo cáo quản lý CTNH định kỳ năm 2019 và năm 2020.

Ngày 26/5/2021, Phòng PC05 có Văn bản số 36 kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty Myung, với nội dung: Ngày 12/3/2021, công ty đã chuyển giao 1.984kg CTNH (1.983kg các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải và 1kg hộp mực in thải) cho Công ty Ý Linh là tổ chức không có giấy phép xử lý CTNH theo quy định; công ty không lập báo cáo quản lý CTNH định kỳ (năm 2019 và 2020) theo quy định; bố trí khu vực lưu giữ CTNH không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Ngày 27/5/2021, Phòng PC05 lập Biên bản vi phạm hành chính số 91 đối với Công ty Myung (công ty vắng mặt), việc lập biên bản vi phạm hành chính được UBND xã Giang Điền xác nhận.

Ngày 1/6/2021, Công an tỉnh Đồng Nai có Văn bản số 1716 gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Myung và Công ty Ý Linh.

Ngày 16/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2047 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Myung về các hành vi vi phạm hành chính: Chuyển giao CTNH cho cá nhân không có giấy phép xử lý CTNH đối với trường hợp chuyển giao từ 1.000kg đến dưới 2.000kg CTNH; không lập báo cáo quản lý CTNH định kỳ theo quy định; bố trí khu vực lưu giữ CTNH không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đến nay, Công ty Myung chưa chấp hành quyết định và đang khiếu nại quyết định này.

Do đó, ngày 21/7/2022, Chánh Thanh tra Bộ TN&MT đã tổ chức đối thoại với Công ty Myung, UBND tỉnh Đồng Nai, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và kết luận: Kho lưu giữ CTNH của Công ty Myung không có biển hiệu cảnh báo, không có gờ bao quanh để dự phòng CTNH phát tán ra ngoài môi trường trong trường hợp có sự cố, là không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được quy định tại phụ lục 2 về Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý CTNH ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý CTNH.

Việc Công ty Myung khiếu nại việc lập Biên bản vi phạm hành chính số 91 ngày 27/5/2021, Bộ TN&MT chỉ rõ: Phòng PC05 đã gửi giấy mời làm việc (có biên bản giao nhận có chữ ký xác nhận của nhân viên bảo vệ Công ty Myung) nhưng Công ty Myung không tham dự buổi làm việc. Tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính có sự chứng kiến của 2 người làm chứng và được xác nhận của đại diện UBND xã Giang Điền là phù hợp với quy định tại khoản 2, Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Việc Công ty Myung căn cứ quy định tại khoản 29, Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính khi chưa có hiệu lực thi hành (hiệu lực từ ngày 1/1/2022) làm căn cứ khiếu nại việc lập biên bản vi phạm hành chính tại trụ sở UBND xã Giang Điền không nêu lý do là không có cơ sở.

Theo Phụ lục 1, Thông tư số 36/2015/TTBTNMT về quản lý CTNH, tấm nền màn hình ti vi thải (công ty gọi là tấm kính Opencell đã loại bỏ bo mạch) thuộc nhóm thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có thành phần nguy hại vượt ngưỡng CTNH) là CTNH trong mọi trường hợp, không cần áp dụng ngưỡng CTNH mà xác định luôn là CTNH ký hiệu là **, mã CTNH 19 02 06. Việc Công ty Myung cho rằng tấm nền màn hình ti vi là tấm kính Opencell đã loại bỏ bo mạch là chất thải rắn công nghiệp thông thường là chưa phù hợp với quy định trên.

Từ những nhận định và căn cứ trên, Bộ TN&MT công nhận và giữ nguyên Quyết định số 171 ngày 18/1/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giải quyết khiếu nại lần 1 của Công ty Myung là đúng. Yêu cầu Công ty Myung thực hiện Quyết định số 2047 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trong thời hạn luật định, kể từ ngày nhận được quyết định này, nếu không đồng ý, Công ty Myung có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Thái Hải