Trước đó, bà Nguyễn Thị Hạnh khiếu nại Quyết định số 3582/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của Chủ tịch UBND TP Tuyên Quang về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà, lý do: Không nhất trí Quyết định số 83/QĐ-XPHC ngày 19/1/2023 của Chủ tịch UBND TP Tuyên Quang về việc xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành.

Diễn biến vụ việc: Ngày 15/12/2022, UBND phường An Tường lập biên bản kiểm tra phát hiện bà Nguyễn Thị Hạnh, tổ 9, phường An Tường tiến hành xây dựng công trình, nhưng không làm thủ tục xin phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng năm 2020.

UBND phường An Tường yêu cầu bà Nguyễn Thị Hạnh dừng mọi hoạt động thi công và làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Đến ngày 10/1/2023, công chức địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường phường An Tường kiểm tra tại công trình, nhận thấy công trình vẫn tiếp tục thi công khi chưa có giấy phép xây dựng, do đó đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính số 02/BB-VPHC đối với bà Nguyễn Thị Hạnh về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở không có giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm a, khoản 7 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Ngày 19/1/2023, Chủ tịch UBND TP Tuyên Quang ban hành Quyết định số 83/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hạnh.

Bà Nguyễn Thị Hạnh không đồng ý với Quyết định số 83 của Chủ tịch UBND TP Tuyên Quang nên làm đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND TP Tuyên Quang xem xét giải quyết.

Đến ngày 10/11/2023, Chủ tịch UBND TP Tuyên Quang ban hành Quyết định số 3582/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hạnh theo quy định và khẳng định: Giữ nguyên Quyết định số 83 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hạnh.

Không đồng ý với Quyết định số 3582 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu, bà Nguyễn Thị Hạnh tiếp tục làm đơn khiếu nại lần hai gửi Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị xem xét giải quyết.

Sau khi nhận đơn của công dân, căn cứ quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết vụ việc.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, kết quả cụ thể như sau: Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất xây dựng: Diện tích đất xây dựng công trình nhà ở vi phạm của bà Nguyễn Thị Hạnh có nguồn gốc của ông Nguyễn Quốc Uy (bố đẻ bà Hạnh, đã chết), thuộc tổ 9, phường An Tường, TP Tuyên Quang, đã được UBND huyện Yên Sơn (trước đây) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00835/QSDĐ ngày 20/10/1995, thuộc thửa đất số 300 tờ bản đồ số 9, diện tích 900m² (400m² đất ở và 500m² đất vườn) xã An Tường, huyện Yên Sơn.

Diện tích thửa đất nêu trên, UBND TP Tuyên Quang đã 2 lần quyết định thu hồi để xây dựng công trình, cụ thể: Ngày 2/10/2015, thu hồi xây dựng công trình trụ sở làm việc của Bảo hiểm xã hội TP Tuyên Quang tại Quyết định số 549/QĐ-UBND; ngày 25/6/2020, tiếp tục thu hồi để xây dựng công trình Quảng trường Trung tâm hành chính TP Tuyên Quang tại Quyết định số 133/QĐ-UBND, còn lại 100,7m² đất ở của gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh chưa bị thu hồi (phần diện tích đất này được phê duyệt quy hoạch là đất giao thông).

Căn cứ hồ sơ, tài liệu vụ việc, xác định: Bà Nguyễn Thị Hạnh xây dựng nhà cấp IV, chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, công trình xây dựng vi phạm chưa kết thúc. Do vậy việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc bà Nguyễn Thị Hạnh tuân theo trình tự, thủ tục tại Điều 81 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ là đúng quy định.

Việc Chủ tịch UBND TP Tuyên Quang ban hành Quyết định số 83/QĐ-XPHC ngày 19/1/2023 về xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hạnh là đúng theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 5/2/2024, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Tuyên Quang tổ chức đối thoại với bà Nguyễn Thị Hạnh. Căn cứ hồ sơ, tài liệu vụ việc và quy định của pháp luật, trên tinh thần công tâm, minh bạch, khách quan, dân chủ; tại buổi đối thoại bà Nguyễn Thị Hạnh nhất trí với nội dung xác minh nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Hạnh không nhất trí với nội dung công trình xây dựng là nhà ở riêng lẻ cấp IV và việc quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND TP Tuyên Quang.

Sở Xây dựng đã kết luận: Theo hồ sơ vụ việc, Chủ tịch UBND TP Tuyên Quang ban hành Quyết định số 3582/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Nguyễn Thị Hạnh, với nội dung: Giữ nguyên Quyết định số 83/QĐ-XPHC ngày 19/01/2023 của Chủ tịch UBND TP Tuyên Quang về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hạnh là đúng quy định của pháp luật.

Việc bà Nguyễn Thị Hạnh khiếu nại Quyết định số 3582 của Chủ tịch UBND TP Tuyên Quang về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Nguyễn Thị Hạnh là khiếu nại sai.

Từ những nhận định và căn cứ trên, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang quyết định: Giữ nguyên nội dung Quyết định số 3582 ngày 10/11/2023 của Chủ tịch UBND TP Tuyên Quang.

Yêu cầu bà Nguyễn Thị Hạnh thực hiện nghiêm Quyết định số 3582/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của Chủ tịch UBND TP Tuyên Quang.

Nam Dũng