Ngày 4/5/2023, gia đình bà Lý Thị Đối phát nương để trồng lúa.

Ngày 12/5/2023, Tổ bảo vệ rừng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu và Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Hà đến thông báo việc phát nương của gia đình đã xâm phạm vào diện tích đất rừng phòng hộ nơi gia đình bà Đối nói là đất của gia đình đã khai phá từ năm 1984.

Qua kiểm tra, xác minh xác định hộ gia đình bà Đối có sử dụng diện tích phát phá từ nhiều năm trước để làm nương rẫy nhưng không sử dụng thường xuyên, liên tục; không có giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan Nhà nước cấp; không có các xác nhận việc sử dụng đất nguồn gốc đất của UBND cấp xã; không thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Tại biên bản làm việc của tổ xác minh với UBND xã Cốc Lầu, UBND xã Cốc Lầu xác nhận phần diện tích đất mà hộ bà Đối phát phá nêu trên không thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND xã (không nằm trong bản đồ địa chính 3 cấp), vị trí đó là đất rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 186 do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Hà là chủ quản lý sử dụng.

Thông qua tiếp nhận, xử lý tin báo tội phạm, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Hà phối hợp với Công an huyện Bắc Hà tổ chức việc xác minh hiện trường và tiến hành giám định kỹ thuật đã xác định 3 hộ gia đình (trong đó có hộ bà Lý Thị Đối) đã phát phá vi phạm hơn 7.000m² vào rừng tự nhiên thuộc rừng phòng hộ khu vực xã Cốc Lầu tại các vị trí được xác định là lô 35, 35a, 38b, 39 khoảnh 6 Tiểu khu 186 trên địa bàn thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu.

Qua kiểm tra hồ sơ và báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Hà xác định khu vực hộ bà Lý Thị Đối phát nương là đất lâm nghiệp thuộc thửa 33, tờ bản đồ số 03 hiện đang do Văn phòng đăng ký đất đai lưu giữ hồ sơ. Thửa đất này đã được UBND tỉnh Lào Cai giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Hà quản lý sử dụng, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO6355980 ngày 29/10/2009.

Hạt Kiểm lâm và Công an huyện Bắc Hà xác định vi phạm của các hộ gia đình không có dấu hiệu phạm tội hủy hoại rừng, mức độ vi phạm chưa đến mức xử lý hình sự do đó đã chuyển cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Đến ngày 2/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 2718/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với người vi phạm là bà Lý Thị Đối do có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, mức xử phạt là 150 triệu đồng.

Ngày 8/11/2023, bà Lý Thị Đối có đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai để khiếu nại vụ việc.

Ngày 22/1/2024, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức đối thoại giải quyết khiếu nại lần đầu đối với vụ việc của bà Lý Thị Đối, thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà.

Căn cứ vào kết quả thẩm tra, xác minh, hồ sơ tài liệu do người khiếu nại, người bị khiếu nại cung cấp UBND tỉnh Lào Cai kết luận như sau: Diện tích đất hộ bà Lý Thị Đối phát nương thuộc phạm vi đất rừng phòng hộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Hà được Nhà nước giao quản lý, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cấp có thẩm quyền giao sử dụng. Hộ gia đình bà Lý Thị Đối không có hồ sơ, giấy tờ pháp lý hoặc xác nhận của chính quyền địa phương về thửa đất này là của gia đình bà khai phá, sử dụng ổn định trước, trong thời điểm 29/10/2009 (là thời điểm UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Hà).

Việc gia đình bà Lý Thị Đối phát nương rẫy vào rừng phòng hộ mà không được chủ đất rừng biết, đồng ý là hành vi vi phạm vào rừng và đất rừng phòng hộ. Do đó, việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính với hành vi vi phạm của hộ gia đình bà Lý Thị Đối là đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, các nội dung phản ánh khác trong đơn khiếu nại của bà Lý Thị Đối ghi ngày 8/11/2023 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai là không có căn cứ và không đúng sự thật.

Từ những chứng cứ và phân tích nêu trên, có căn cứ để khẳng định khiếu nại và yêu cầu của bà Lý Thị Đối là sai toàn bộ.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai quyết định không công nhận nội dung khiếu nại của bà Lý Thị Đối vì không có căn cứ và sai toàn bộ.

Trong thời hạn quy định của pháp luật, kể từ ngày nhận được quyết định này, nếu bà Lý Thị Đối không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Nam Dũng