UBND TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND TP đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời chỉ đạo xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Phần lớn các vụ việc khiếu nại bức xúc, gay gắt, kéo dài cơ bản đã được giải quyết, không để xảy ra điểm nóng mới, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa cơ quan, ban, ngành và các địa phương chặt chẽ và hiệu quả hơn. Qua phối hợp, đã tạo được sự đồng thuận trong quá trình giải quyết; chất lượng và nội dung giải quyết vụ việc ngày càng được nâng cao, cơ bản đảm bảo về trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết theo quy định.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là tiếp công dân và định kỳ và đột xuất của lãnh đạo được chú trọng. Việc đôn đốc, tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo được quan tâm.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan hành chính TP Cần Thơ đã tiếp 823 lượt với 840 người, có 3 lượt tiếp đoàn đông người với 16 người kiến nghị, phản ánh về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và quản lý trật tự đô thị.

So với cùng kỳ năm trước, công dân đến trụ sở tiếp công dân các cấp và điểm tiếp công dân của cơ quan hành chính trên địa bàn TP để khiếu nại, tố cáo giảm 249 lượt.

Toàn TP đã tiếp nhận 1.389 đơn, giảm 78 đơn so với cùng kỳ năm trước. Các ngành, các cấp đã tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết 413/427 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, đạt 96,72%. Các vụ việc còn lại đang tiếp tục xác minh và còn trong thời hạn giải quyết theo quy định.

Cảnh Nhật