Hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra đã đề ra

Trong năm 2023, toàn ngành Thanh tra tỉnh Bến Tre đã triển khai thực hiện được 88 cuộc thanh tra hành chính. Qua thanh tra, chủ yếu vi phạm tập trung vào việc thu, chi các khoản đóng góp sai quy định; chi trùng, chứng từ quyết toán không đầy đủ; chi sai chế độ phụ cấp ưu đãi nghề; vi phạm trong việc thực hiện các dự án/gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị... Tổng số tiền vi phạm là hơn 18 tỷ đồng và hơn 41.000m2 đất; đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 4,6 tỷ đồng, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục sai sót số tiền hơn 13,4 tỷ đồng… xử lý hành chính 13 tổ chức và 84 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc với 10 đối tượng có liên quan…

Thanh tra các sở, ngành cũng đã triển khai thực hiện gần 2.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên nhiều lĩnh vực. Kết quả đã phát hiện có gần 500 tổ chức, cá nhân có vi phạm liên quan tới các lĩnh vực như hoạt động quảng cáo, kinh doanh karaoke, trật tự an toàn giao thông đường bộ, thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh, chất lượng đo lường, vệ sinh môi trường, y tế, viễn thông; đã ban hành 397 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt gần 2,8 tỷ đồng…

Đánh giá về kết quả đã đạt được, UBND tỉnh Bến Tre cho biết, theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế tại địa phương, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023, trình UBND tỉnh phê duyệt và đã triển khai thực hiện. 

Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện nghiêm và đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả việc rà soát, chấn chỉnh trong hoạt động thanh tra để tránh chồng chéo trong thực hiện kế hoạch thanh tra theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Kết thúc năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Bến Tre đã triển khai, thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 đạt 100%. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào công tác quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện các dự án/gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị thành viên (Công ty AIC) thực hiện trên địa bàn tỉnh Bến Tre, thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh. Qua thực hiện kết luận thanh tra, đã chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và xử lý các hành vi vi phạm đảm bảo khách quan, chính xác, đúng pháp luật. 

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Bến Tre chụp hình lưu niệm với lãnh đạo thanh tra các đơn vị tại một buổi giao ban công tác ngành Thanh tra. Ảnh: Thanh tra tỉnh Bến Tre

Kịp thời giải quyết KNTC phát sinh

Năm 2023, toàn tỉnh đã tiếp hơn 5.200 lượt với hơn 5.000 người, trong đó có 23 đoàn đông người với hơn 300 công dân. Toàn tỉnh cũng đã tiếp nhận gần 2.500 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh, giảm gần 700 đơn so với năm 2022. Qua phân loại, xử lý có gần 1.300 đơn thuộc thẩm quyền. Qua giải quyết KNTC, đã trả lại cho cá nhân số tiền gần 50 triệu đồng, kiến nghị xử lý trách nhiệm 1 công chức…

UBND tỉnh Bến Tre cho biết, trong năm 2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Từ đó, tình hình KNTC, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; công tác tiếp công dân được quan tâm thực hiện thường xuyên và định kỳ đúng quy định.

Đối với các vụ việc KNTC phát sinh đã được các sở, ngành, địa phương giải quyết kịp thời. Công tác động viên, giải thích trong quá trình tiếp công dân, giải quyết KNTC đã được tăng cường. Bên cạnh đó, đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế việc khiếu kiện đông người, vượt cấp của người dân. Kết quả, trong năm 2023, số lượt người qua tiếp công dân giảm hơn 700 người so với năm 2022…

Tập trung làm tốt công tác thanh tra và giải quyết KNTC

Bước sang năm 2024, UBND tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật. Trong đó, tập trung hòa giải, giải quyết các vụ việc từ cấp cơ sở nhằm ổn định an ninh, trật tự tại địa phương và hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

Tập trung giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, nhất là những phản ánh, kiến nghị liên quan đến những sai sót trong công tác quản lý Nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân, như đất đai, tài nguyên, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, vận động người dân đồng thuận với chủ trương chung khi triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, đo đạc, định giá, bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án.

Trong công tác thanh tra, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành Thanh tra triển khai, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 đã được phê duyệt, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ; tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất khi được giao. Thực hiện nghiêm việc giám sát hoạt động các đoàn thanh tra; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra đúng theo quy định pháp luật.

Tiếp tục tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã về việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đặc biệt là các vụ việc KN kéo dài, vượt cấp.

Chu Tuấn