Tổ công tác có 17 thành viên do ông Ngô Văn Luyến, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng; Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Bình và Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh Mai Văn Duẩn làm Tổ phó.

Cùng tham gia có đại diện các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nội vụ, Công an tỉnh và lãnh đạo 8 huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị vượt cấp đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương Đảng và Nhà nước, Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh trước, trong và sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bên cạnh đó, tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vượt cấp thuộc thẩm quyền các cấp, các ngành theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, 9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã tiếp 3.348 lượt công dân (tăng 818 lượt công dân so với cùng kỳ năm 2022) với 5.195 người và 2.495 vụ việc (2.065 vụ tiếp nhiều lần, có 430 vụ tiếp lần đầu); có 87 đoàn đông người với 1.960 người.

Cùng kỳ, đã tiếp nhận 3.395 đơn (tăng 71 đơn so với cùng kỳ năm 2022). Đến nay, đã xử lý 3.373 đơn (đủ điều kiện xử lý 1.883 đơn với 1.519 vụ việc); có 129 đơn khiếu nại, 225 đơn tố cáo còn lại là đơn kiến nghị, phản ánh; đã giải quyết 1.223 đơn.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, thống kê của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho thấy, có tổng số 80 đơn, vụ việc (tăng 29 đơn so với cùng kỳ năm 2022); đã giải quyết 60 đơn, đạt 75% đơn. Riêng đơn khiếu nại đã giải quyết 40/52 đơn, đạt 76,9%; với đơn tố cáo đã giải quyết 20/28 đơn, đạt 71,42%.

Rà soát các vụ việc theo Kế hoạch 363 của Thanh tra Chính phủ, Bắc Ninh có 6 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài cần phải xem xét, chỉ đạo giải quyết. Trong đó, có 5 vụ việc đã có quyết định, kết luận, văn bản giải quyết, 1 vụ việc đã có kết luận điều tra của cơ quan điều tra Công an tỉnh và đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để truy tố đối với các bị can có sai phạm.

Rà soát các vụ việc theo Kế hoạch 1910 của Thanh tra Chính phủ, Bắc Ninh có 5 vụ việc, đã giải quyết 5/5 vụ, trong đó có 1 vụ chuyển cơ quan công an điều tra.

Hải Hà