UBND TP Hà Nội

Báo Thanh tra nhận được đơn của ông Tạ Tiến, trú tại thôn Họa Đống, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội, không đồng ý với Thông báo số 67-TB/UBND ngày 12/12/2019 của UBND xã Trường Thịnh, Thông báo số 260/TB-UBND ngày 2/4/2021 của UBND huyện Ứng Hòa về việc trả lời nội dung phản ánh, kiến nghị của ông Tạ Tiến.

Trong đơn, ông cho rằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông Nguyễn Đức Bật đối với thửa đất số 161, tờ bản đồ số 16, diện tích 457,8m2 tại thôn Họa Đống, xã Trường Thịnh đã cấp trùm lên một phần diện tích đất ngõ công, cấp khống diện tích vì hiện nay đây là ngõ đi chung cho hộ gia đình ông Nguyễn Đức Bật và hộ ông Trương Văn Hậu.

Sau khi nhận được đơn do Báo Thanh tra chuyển đến, Ban Tiếp công dân TP Hà Nội có văn bản chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa để kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngày 12/8/2022, UBND huyện Ứng Hòa có Văn bản số 995/UBND-VP phúc đáp: Sau khi tiếp nhận đơn của công dân phản ánh liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Đức Bật, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, rà soát, xác minh, tham mưu UBND huyện giải quyết.

Xét Báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường về kết quả xác minh, căn cứ hồ sơ, tài liệu, đối chiếu quy định của pháp luật, ngày 2/4/2021, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 260/TB-UBND trả lời công dân, trong đó khẳng định: “… Căn cứ kết quả rà soát hồ sơ cấp GCNQSDĐ đã cấp cho ông Nguyễn Đức Bật; bản đồ qua các thời kỳ còn lưu giữ tại xã Trường Thịnh cho thấy lối đi từ đường làng thôn Họa Đống vào thửa đất ở của hộ ông Nguyễn Đức Bật là lối đi riêng của gia đình ông Bật. Do đó, việc UBND huyện Ứng Hòa cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Đức Bật là đúng theo quy định của pháp luật đất đai và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

Trường hợp hộ ông Trương Văn Hậu (giáp ranh với thửa đất của ông Nguyễn Đức Bật) hiện tại không có lối đi ra đường làng khác (thực tế chủ sử dụng đất vẫn đi ra đường làng qua lối đi riêng của hộ ông Bật và không bị hộ ông Bật ngăn cấm hay cản trở trong việc đi ra đường làng) muốn sử dụng lối đi riêng của hộ ông Bật làm lối đi chung thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 254, Bộ luật Dân sự 2015…”.

Đến nay, UBND huyện Ứng Hòa không nhận được đơn thư kiến nghị phản ánh của hộ ông Trương Văn Hậu (hộ giáp ranh với thửa đất của ông Nguyễn Đức Bật) liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ, việc sử dụng đất của gia đình ông Bật.

Những nội dung ông Tạ Tiến nêu tại nội dung đơn gửi các cơ quan, báo chí đã được UBND huyện xác minh, làm rõ và trả lời tại Thông báo số 260/TB-UBND ngày 02/4/2021.

UBND tỉnh Bình Định

Báo Thanh tra nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Chúng, địa chỉ tổ 6, khu vực 7, phường Nhơn Phú, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, tố cáo Chủ tịch UBND phường Nhơn Phú có hành vi buông lỏng quản lý đất đai, bao che cho ông Bùi Văn Tuất chiếm đất xây dựng nhà trái phép trên phần đất của bà Nguyễn Thị Chúng tại địa chỉ tổ 02, khu vực 8, phường Nhơn Phú.

Ngày 4/3/2022, Báo Thanh tra đã có Phiếu chuyển số 76/BTT-TrS-BĐ chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Chúng đến UBND tỉnh Bình Định, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm về kết quả giải quyết.

Để có cơ sở trả lời bạn đọc, Báo Thanh tra tiếp tục có Phiếu chuyển số 323/BTT-TrS-BĐ ngày 5/8/2022 đến UBND tỉnh Bình Định, đề nghị cho kiểm tra, làm rõ và thông báo kết quả xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 17/8/2022, Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Định có Công văn số 53/CV-BTCD phúc đáp Báo Thanh tra về việc đôn đốc, xử lý đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Chúng, cụ thể:

Qua xem xét hồ sơ vụ việc, Ban Tiếp công dân tỉnh nhận thấy việc tố cáo của bà Nguyễn Thị Chúng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo giải quyết tại Văn bản số 76/PC-BTCD ngày 28/3/2022. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, công dân khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Ban Tiếp công dân tỉnh đề nghị UBND TP Quy Nhơn thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản nêu trên, báo cáo kết quả cho Báo Thanh tra, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và UBND tỉnh trước ngày 10/9/2022.

TrS-BĐ