Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIII, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu cấp ủy khóa XIV.

Theo đó, tại Đại hội đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách gồm 59 đồng chí do BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII giới thiệu, bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 51 đồng chí.

Riêng đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, được Ban Bí thư chỉ định tham vào BCH, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả, 51 đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao. 

Cơ cấu 3 độ tuổi, cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, người dân tộc thiểu số cơ bản đáp ứng yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất và tham luận một số nội dung quan trọng như: Việc tập trung khai thác các lợi thế để phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững; tiếp tục huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực là các thành phần kinh tế để xây dựng thành phố Điện Biên Phủ đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025...

Trần Kiên