Qua hai năm thực hiện Kết luận số 01, hơn 1.500 tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đã được phát hiện, biểu dương.

Trong quá trình thực hiện, trên cơ sở chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, nhiều Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định đối với cán bộ, công chức; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Làm thực chất, không chạy theo số lượng, thành tích

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã đạt được trong thực hiện Kết luận số 01 những năm qua.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần căn dặn: “Đồng bào các giới đoàn kết một lòng, ra sức thi đua yêu nước và tiến bộ”. “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. “Người tốt việc tốt như hoa nở mùa Xuân, nêu gương sáng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng”.

“Việc sơ kết giúp chúng ta nhìn lại, đánh giá và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, có tính khả thi cao, mang lại hiệu quả hơn nữa trong học tập và làm theo Bác, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung cho rằng, là đơn vị đặc thù, quan trọng của Trung ương, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phải luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Để đáp ứng yêu cầu này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, Đảng ủy Khối tiếp tục nâng cao nhận thức và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TW của Ban Bí thư (khoá X) và Kết luận số 01 thực sự hiệu quả, góp phần phát hiện, ngăn chặn sớm, kịp thời các biểu hiện lệch lạc, tiêu cực của cán bộ, đảng viên ngay từ trong chi bộ, nâng cao “sức đề kháng”, “miễn dịch”, năng lực, sức chiến đấu của các chi bộ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, cần quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, làm thực chất, không chạy theo số lượng, thành tích, phong trào; việc biểu dương phải có sức thuyết phục, đúng người, đúng việc, đúng thời điểm để tạo sức lan tỏa tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên, biến thành động cơ hành động của mỗi người.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; Kịp thời ngăn chặn, uốn nắn những nhận thức, hành vi lệch lạc, thiếu gương mẫu, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục phát huy được giá trị truyền thống của đơn vị, vượt qua các khó khăn, thử thách, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Chủ động, sáng tạo với những cách làm mới

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể cho biết, thời gian qua, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản Kết luận số 01 trong toàn Đảng bộ Khối.

leftcenterrightdel
Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.T 

Theo Bí thư Đảng ủy Khối, nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo với những cách làm mới thiết thực, hiệu quả; lựa chọn những vấn đề khó, những khâu đột phá, quan trọng trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết có kết quả rõ rệt.

Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác đã được tuyên dương và nhân rộng, góp phần tiếp sức, cổ vũ toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Trung ương đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định, kết quả đã đạt được trong thực hiện Kết luận số 01 đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, là cơ sở vững chắc góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy Khối cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ Khối tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01; rà soát, bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc, dễ thực hiện và dễ đánh giá; thực hiện Kết luận 01 một cách đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện để đề ra hoặc điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp.

leftcenterrightdel
Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023. Ảnh: T.T 

Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, những tập thể điển hình được tuyên dương hôm nay không được chủ quan, thoả mãn, mà phải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nêu gương sáng, dẫn dắt, nhân rộng để các tập thể và mọi người noi theo, cùng tiến bộ.

Việc học tập và làm theo gương Bác vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, đòi hỏi phải làm thường xuyên, liên tục mỗi ngày trên tinh thần ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Hiệu quả học tập, làm theo Bác cũng chính là sự nêu gương gắn với trách nhiệm của người đảng viên, có sức lan tỏa sâu, rộng không chỉ trong Đảng bộ Khối, mà đến cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh.

Thanh Thanh