Sáng ngày 5/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập (5/8/2002 - 5/8/2022). Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng.

“Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các thế hệ ngành Tài nguyên và Môi trường những tình cảm thân thiết, lời hỏi thăm chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất”, trong thư Tổng Bí thư viết.

Theo Tổng Bí thư, Bộ Tài nguyên và Môi trường là bộ đa ngành, có phạm vi hoạt động và quản lý rộng, trên nhiều lĩnh vực rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước. 

Trong 20 năm xây dựng và trưởng thành, bộ đã có nhiều cố gắng, kịp thời tham mưu chiến lược cho Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, quyết sách lớn về tài nguyên và môi trường như đất đai, khoáng sản, phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu… 

Bộ đã tập hợp được đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với công việc, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập quốc tế, ngày đêm có mặt trên khắp mọi miền Tổ quốc, nơi hải đảo xa xôi để đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ chủ quyền quốc gia, tích cực tham gia giải quyết những thách thức toàn cầu.

Hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương sự nổ lực phấn đấu và những thành tích đóng góp to lớn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Bí thư lưu ý, hiện nay, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nghiêm trọng, mang tính thời đại, như các vấn đề về cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu, suy giảm hệ sinh thái tự nhiên,… 

Vì vậy, Tổng Bí thư mong ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả, kinh nghiệm đã tích lũy được trong 20 năm qua, ra sức phấn đấu, chủ động hơn nữa trong dự báo, tham mưu, triển khai các giải pháp để ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu, môi trường, thiên tai, dịch bệnh; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, lĩnh vực đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển bền vững của đất nước. 

“Bộ cần nắm bắt kịp thời các xu thế của thời đại, tận dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phấn đấu vươn lên, đóng góp thực chất và hiệu quả hơn nữa cho các ngành, lĩnh vực kinh tế -xã hội của đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tham gia các sáng kiến toàn cầu, góp phần giải quyết các thách thức về môi trường và khí hậu”, Tổng Bí thư gửi gắm.

Tổng Bí thư tin rằng, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ, trọng trách của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, nhìn lại quá trình phát triển, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nói, dù có tuổi đời ˝trẻ˝ nhưng bộ đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Hà cũng cho rằng, những kết quả vừa qua chỉ là khởi đầu, vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức to lớn đặt ra trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử. 

Đời sống kinh tế - xã hội thế giới đang thay đổi nhanh chóng với việc hình thành “luật chơi mới” về đầu tư, thương mại, cùng với xu thế không thể đảo ngược về “phát thải ròng bằng “0”, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng từ hóa thạch sang sạch, tái tạo, bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của bộ trên từng cương vị công tác sẽ phát huy tinh thần nhiệt huyết của những người tiên phong, tạo lan tỏa trong toàn xã hội.

“Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể cùng cộng đồng quốc tế chuyển hóa thành công được những thách thức nghiêm trọng, vượt qua khủng hoảng kép, góp phần đưa đất nước tiến bước trên con đường phát triển bền vững”, Tư lệnh ngành Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh. 

Hương Giang