Theo báo cáo của UBND huyện Thủy Nguyên, đến nay, các hồ sơ pháp lý cơ bản đã được hoàn thành theo đúng tiến độ: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đến năm 2045.

UBND thành phố đã phê duyệt Chương trình Phát triển đô thị mới Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đến năm 2045. Hoàn thành Đề án Phân loại đô thị Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đạt tiêu chí đô thị loại III trình HĐND thành phố thông qua trước khi trình Bộ Xây dựng thẩm định và phê duyệt.

Hoàn thành Báo cáo Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập phường thuộc đô thị Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, dự kiến trình Bộ Xây dựng cùng với Đề án Phân loại đô thị Thủy Nguyên.

Triển khai lập 5 quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị mới Thủy Nguyên trình UBND thành phố phê duyệt trong tháng 6/2024.

Hoàn thành hồ sơ Đề án Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên dự kiến trình Bộ Nội vụ trong tháng 7/2024.

Huyện Thủy Nguyên kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao thực hiện các công việc đảm bảo tiến độ trình các hồ sơ lên cơ quan bộ, ngành Trung ương; quan tâm bố trí nguồn lực trong giai đoạn 2026 - 2030 để huyện tiếp tục đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật khung đô thị; các sở, ngành liên quan tam tâm phối hợp, bám sát các bộ, ngành dọc trong quá trình tham gia xin ý kiến đối với các hồ sơ pháp lý...

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND huyện An Dương Phạm Việt Hùng phát biểu. Ảnh: KT 

Đối với huyện An Dương, sau khi UBND thành phố chấp thuận danh mục các dự án đầu tư để đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị để thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương, HĐND huyện đã quyết định chủ trương đầu tư, UBND huyện đã triển khai các bước đầu tư các dự án.

Việc rà soát đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị được UBND huyện tổ chức đánh giá, khảo sát tình hình thực tế. Căn cứ khả năng cân đối vốn đề xuất phương án đầu tư hoàn thiện tiêu chí đô thị theo Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15, Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 tối giản nhất.

Huyện An Dương đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực triển khai thực hiện các dự án, công trình để nâng cao chất lượng đô thị An Dương: Cải tạo, chỉnh trang các khu vực dân cư hiện trạng để nâng cao đời sống của người dân. Xây dựng triển khai thực hiện mở rộng đường giao thông, phát triển các dự án giao thông trục chính để làm tăng khả năng kết nối của khu đô thị với các khu vực lân cận, các khu công nghiệp và các trung tâm thương mại, kinh tế lớn. Xây dựng các công trình xử lý nước thải để cải thiện môi trường sống và bảo vệ tài nguyên nước.

Đoàn giám sát đánh giá việc hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị để thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên và thành lập đơn vị thành chính quận tại huyện An Dương cần phải triển khai một khối lượng lớn về hồ sơ pháp lý cũng như đầu tư xây dựng các dự án để hoàn thiện tiêu chí, tiêu chuẩn.

Do thời gian hoàn thành các hồ sơ phải thực hiện trong thời gian ngắn, trình thẩm định và phê duyệt tới nhiều cơ quan từ Trung ương, bộ, ngành, vì vậy các huyện phải tổ chức triển khai song song các công việc; tranh thủ nguồn vốn từ chương trình xây dựng nông thôn mới để hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của thành phố để hoàn thiện các hồ sơ; tiếp tục rà soát các tiêu chí, hướng tới nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân…

Phát biểu, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang thay mặt đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các huyện đã triển khai công việc bám sát tiến độ đề ra; ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của huyện Thủy Nguyên, huyện An Dương để báo cáo HĐND thành phố xem xét, quyết định.

Kim Thành