Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, việc được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là vinh dự và cũng là trách nhiệm với ông Đặng Quốc Khánh.

Thủ tướng đánh giá cao lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường qua các thời kỳ đã đoàn kết, nỗ lực giúp đỡ, ủng hộ để có đội ngũ cán bộ qua các thế hệ ngày càng trưởng thành, lớn mạnh; đồng thời đề nghị đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức tiếp tục giúp đỡ, ủng hộ tân Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh.

Nhấn mạnh nhiệm vụ, công việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường có liên quan mật thiết tới người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bộ cần tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của các thế hệ và đổi mới, sáng tạo hơn nữa để làm tốt hơn công tác quản lý Nhà nước, tập trung xây dựng chiến lược, quy hoạch, xây dựng thể chế, hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách…

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực cán bộ thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết thực tiễn để góp phần xây dựng lý luận, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tích cực nghiên cứu, tiếp thu ý kiến người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học, chuyên gia, người hoạt động thực tiễn để cùng các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và hoàn thiện các dự án luật khác như Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)…

Tập trung thúc đẩy phát triển xanh, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. "Đây là nhiệm vụ chung của cả nước, của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, nhưng Bộ Tài nguyên và Môi trường đóng vai trò chủ lực; phát triển kinh tế tuần hoàn một cách bài bản, tổng thể, toàn diện, hiệu quả", Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó phải đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số, đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, phòng chống tiêu cực, tham nhũng. Đặc biệt phải xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu bảo vệ môi trường - đây là vấn đề quan trọng, vừa có tính chất cấp bách, vừa có tính chất lâu dài.

Ông Đặng Quốc Khánh sinh năm 1976, tại Hà Tĩnh; từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 6/2019 đến nay, ông Khánh là Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Chiều 22/5 vừa qua, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021- 2026 thay Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đang kiêm nhiệm.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có quyết định bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, nhất là người đứng đầu, bởi "cán bộ là cái gốc của vấn đề, là then chốt của then chốt".

"Người đi trước dìu dắt người đi sau, người đi sau noi gương người đi trước để hoàn thành các nhiệm vụ ngày càng nặng nề, yêu cầu ngày càng cao", Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với cán bộ, công chức Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Tài nguyên và Môi trường và tân Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nhận thức sâu sắc rằng đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước đất nước, trước Đảng và nhân dân, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh khẳng định sẽ luôn nỗ lực, cố gắng hết mình, không ngừng học hỏi, rèn luyện, tận tậm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, kế thừa, phát huy những thành quả, những kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm, nguyện đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết của mình, chung sức đồng lòng cùng tập thể Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, lãnh đạo bộ, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của bộ và của ngành Tài nguyên và môi trường đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn hiện nay cũng như sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là những nội dung giao nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, cũng như sự kỳ vọng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhận được sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ của các đối tác, bạn bè quốc tế; sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn, báo chí.

"Tôi và Ban Cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo bộ mong muốn luôn nhận được sự chia sẻ, ủng hộ, cùng chung sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Đặc biệt, cá nhân tôi mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp tâm huyết của các đồng chí nguyên Bộ trưởng, lãnh đạo bộ tiền nhiệm, các đồng chí, đồng nghiệp để tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao phó", ông Đặng Quốc Khánh nói.

Thái Hải