Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trương Hải Long, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

PV