Theo đó, ông Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được luân chuyển đến nhận công tác tại huyện Tiền Hải, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Tiền Hải nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Xuân Khánh sinh năm 1974. Trước khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình, ông Khánh là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Huỳnh, Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình.

Ông Phí Quốc Việt, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình được điều động đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình.

Được biết, ông Phí Quốc Việt từng có thời gian giữ chức vụ Chi cục phó Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình) trước khi trở thành Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình.

Ông Việt được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình sau khi ông Đặng Văn Thái - nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/8.

Trọng Tài