Tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy bày tỏ cảm ơn các ý kiến đồng tình của đại biểu HĐND về những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, báo cáo tiếp thu, giải trình làm rõ một số ý kiến phát biểu của đại biểu, cử tri quan tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, để hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2024, từ nay đến cuối năm, cần phải nỗ lực phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm tại kỳ họp này.

Đối với các khu vực kinh tế, sẽ tiếp tục có các giải pháp mạnh để đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng như kịch bản đã ban hành và phấn đấu đạt cao hơn để bù đắp lại cho một số khu vực không đạt kịch bản; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án ngoài ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp sớm đưa một số dự án chế biến, chế tạo vào sản xuất, tạo ra năng lực mới tăng thêm.

Tăng cường thu hút các doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung và lối thông quan Bắc Phong Sinh - Lý Hoả đã được công bố; tập trung phát triển một số sản phẩm du lịch mới đưa vào khai thác; mở rộng không gian du lịch, liên kết vùng, nội vùng gắn với các di sản, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thế hệ mới vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm, đảm bảo hoàn thành mục tiêu thu hút FDI năm 2024...

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy báo cáo tiếp thu, giải trình làm rõ một số ý kiến phát biểu của đại biểu, cử tri quan tâm. Ảnh: TTTT

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất, khắc phục khó khăn, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, thích ứng với tình hình mới; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm tình trạng sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, không dám tham mưu, không dám đề xuất, đùn đẩy trách nhiệm; phân công, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương...

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, xem xét, chấp thuận miễn nhiệm một số chức danh và giới thiệu nhân sự bầu Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Hạ Long, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền TP Hạ Long được đại biểu HĐND tỉnh giới thiệu, bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả 100% đại biểu HĐND tỉnh thống nhất bầu.

Chủ tọa kỳ họp đã điều hành thông qua 25 nghị quyết với sự thống nhất của 100% đại biểu HĐND tỉnh dự họp, thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Trong đó, có nhiều nội dung quan trọng, cần thiết không chỉ bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển của tỉnh trong năm 2024, mà còn của cả giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh và bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, với tinh thần đổi mới công tác chuẩn bị từ xa, từ sớm và tổ chức kỳ họp hợp lý, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ... kỳ họp đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

leftcenterrightdel
 Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: TTTT

6 tháng đầu năm 2024, vượt qua khó khăn, thách thức, với sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, Quảng Ninh đã giữ vững đà tăng trưởng (GRDP) cao, ổn định trên 2 con số trong 9 năm liên tiếp (2015 - 2023). 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của Quảng Ninh ước đạt 9,02%, thuộc tốp đầu cả nước, tạo đà hoàn thành mục tiêu của cả năm.

Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2024, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, các cấp, ngành, các địa phương theo dõi sát sao diễn biến tình hình, linh hoạt thích ứng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đặc biệt, nâng cao chất lượng, hiệu quả khâu điều hành, tổ chức thực hiện, bảo đảm sự nhất quán, xuyên suốt, quyết liệt, kịp thời, sâu sát cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo.

Phải quyết liệt đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát huy tối đa hiệu quả đầu tư công để kích hoạt, dẫn dắt và thúc đẩy đầu tư, thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực khu vực tư nhân, khu vực nước ngoài gắn với triển khai có hiệu quả quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI có chọn lọc, thế hệ mới vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm vào GRDP. Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược…

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước. Tăng cường công tác thanh tra, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh mong rằng, mỗi đại biểu HĐND tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh tiếp tục không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực công tác theo các tiêu chí của đạo đức cách mạng, nỗ lực, làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trên mỗi cương vị, chức trách được giao vì hạnh phúc của Nhân dân, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri, Nhân dân trong tỉnh…

Trọng Tài