Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND quận đã biểu quyết nhất trí cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Hồng Bàng khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng do chuyển công tác.

Các đại biểu đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Văn Đoan, Phó Bí thư Quận ủy Hồng Bàng. Đồng thời tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, ông Phạm Văn Đoan, Phó Bí thư Quận ủy, đại biểu HĐND quận được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

leftcenterrightdel
Ông Đỗ Việt Hưng được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng. Ảnh: Kim Thành

Các đại biểu HĐND quận cũng tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đỗ Việt Hưng, Phó Bí thư Quận ủy Hồng Bàng. Đồng thời tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, ông Đỗ Việt Hưng, Phó Bí thư Quận ủy Hồng Bàng, đại biểu HĐND quận được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kim Thành