Ngày 5/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Lữ Văn Hùng sinh năm 1963 tại xã Tân Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Cảnh Nhật