Các quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 19/1/2023.

Trước đó, ngày 28/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Đỗ Tiến Đông và ông Hồ Phước Thành.

Theo đó, quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai.

Đối với ông Hồ Phước Thành, Tỉnh ủy viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai.